Đề cương môn học Phong cách học Tiếng Việt

1. Thông tin về giảng viên

1.1. Họ và tên: Đỗ Tiến Thắng

Chức danh: Giảng viên

Thời gian làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học

Địa điểm làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học

Điện thoại: 0903215637

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.2. Họ và tên: Hoàng Trọng Phiến

Chức danh: Giáo sư

Thời gian làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học

Địa điểm làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học

Điện thoại: 8532926


2. Thông tin chung về môn học

Tên môn học: Phong cách học tiếng Việt

Mã môn học:

Số tín chỉ: 2

Loại môn học: Lựa chọn

Môn học tiên quyết: Dẫn luận ngôn ngữ

Môn học kế tiếp: Dụng học Việt ngữ

Yêu cầu đối với môn học: Các thiết bị nghe nhìn

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lí thuyết: 24

+ Làm bài tập trên lớp: 3

+ Thảo luận: 2

+ Thực hành: 0

+ Hoạt động theo nhóm: 0

+ Tự học xác định: 1

Địa chỉ Khoa: Tầng 3, nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DC Phong cach hoc t.Viet.rar)Đề cương môn học Phong cách học Tiếng Việt 20 kB2010-02-24 15:022010-02-24 15:02