Uncategorised

TS. Hoàng Cẩm Giang

TS. Hoàng Cẩm Giang  

I. Sơ lược lý lịch  

•        Năm sinh: 1983  

•        Học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ  

•        Đơn vị công tác: Bộ môn Nghệ thuật học, Khoa Văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

•        Hướng nghiên cứu: Loại thể văn học, Biên kịch và chuyển thể kịch bản, Nghệ thuật học, Lịch sử điện ảnh thế giới và Việt Nam, Ngôn ngữ điện ảnh, Ký hiệu học điện ảnh 

•        Địa chỉ liên lạc: tầng 3 nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.  

•        Điện thoại cơ quan: (04) 38581165  

•        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

•        Website: khoavanhoc.edu.vn; http://hcgiang.blogspot.com/  

II. Quá trình đào tạo  

•        Đại học: 2005, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

•        Thạc sĩ: 2007, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

•        Tiến sĩ: 2013, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

III. Các công trình khoa học:  

1.    Hoàng Cẩm Giang (2005), “Tiếng thu – một cách nhìn thế giới và văn chương”, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống(10), tr.14-17  

2.    Hoàng Cẩm Giang (2006), “Về truyện ngắn Những đứa con trong gia đình”, Sách Vẻ đẹp văn hoá cách mạng, NXB Giáo dục, tr.120-125.  

3.    Hoàng Cẩm Giang – Lý Hoài Thu (2006), “Một góc nhìn về quan hệ Đông – Tây qua hiện tượng phóng tác trong văn học Việt Nam thế kỷ XX”, 100 năm nghiên cứu và đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.153-171.  

4.    Hoàng Cẩm Giang (2007), “Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan; Nam Cao; Nguyễn Khải; Nguyễn Minh Châu”, Truyện ngắn Việt Nam lịch sử - thi pháp – chân dung, NXB Giáo dục, tr.489-676.  

5.    Hoàng Cẩm Giang (2007), “Dấu ấn phê bình phương Tây trong văn học sử miền Nam giai đoạn 1945 -1975”,Tạp chí Nghiên cứu văn học (3), tr.45-60.  

6.    Hoàng Cẩm Giang (2007), “Chủ nghĩa biểu hiện trong điện ảnh Đức”, Tạp chí Tia sáng (14), tr.14-17.  

7.    Hoàng Cẩm Giang (2007), “Điện ảnh Tân hiện thực”, Tạp chí Tia sáng (16), tr.12-15.  

8.    Hoàng Cẩm Giang (2010), “Vấn đề nhân vật trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học (4), tr.90-104.  

9. Hoàng Cẩm Giang – Lý Hoài Thu (2011), “một cách nhìn về "tiểu thuyết hậu hiện đại" ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học (6), tr.74-88.  

10. Hoàng Cẩm Giang (2011), “Sự xâm nhập và tái sinh của một số mô thức tự sự dân gian trong văn xuôi Việt Nam từ 1986 đến nay”, Tạp chí Văn hóa Dân gian (1), tr.43-54.  

11. Hoàng Cẩm Giang (2011), "Vấn đề không-thời gian và sự xoá nhoà những đường biên trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI", Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế  "Những lằn ranh văn học" tại Đại học sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2011, tr.107-121.  

12. Hoàng Cẩm Giang (2011), “Những cách tân của Godard trong Breathless”, Tạp chí Thế giới Điện ảnh (4), tr.15-18.  

13. Hoàng Cẩm Giang (2011), “8 ½ của Fellini - một "phản ngụ ngôn" về giới hạn của con người”, Tạp chí Thế giới Điện ảnh (5), tr.10-12.  

14. Hoàng Cẩm Giang (2011), “Ivan’s childhood của Tarkovsky và niềm suy tưởng một thế giới không thể cứu rỗi”, Tạp chí Thế giới Điện ảnh (6), tr.18-20.  

15. Hoàng Cẩm Giang (2012), “Về “khoảng cách thẩm mỹ” và vấn đề tiếp nhận tác phẩm Bi, đừng sợ của công chúng Việt Nam đương đại”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.45-55.  

16. Hoàng Cẩm Giang (2012), "Về một dòng phim của các nhà phê bình”, Tiếp nhận nghệ thuật đương đại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.56-66.  

17. Hoàng Cẩm Giang (2013), “Vietnam War” in the American cinema (1976-2000), "Vietnam in world history" International conference’s Proceeding, Hanoi 12.2013

18. Hoàng Cẩm Giang (2013), “Vị trí và vai trò của nữ giảng viên đại học từ góc nhìn nữ quyền luận”, Kỷ yếu Hội thảo “Nữ trí thức Hà Nội trong sự nghiệp phát triển Thủ đô”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.  

19. Hoàng Cẩm Giang (2013), “Vấn đề ngôn ngữ và các khuynh hướng phát triển của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI”, Kỷ yếu hội thảo toàn quốc Ngôn ngữ và Văn học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.  

20. Hoàng Cẩm Giang (2014). “Tiểu thuyết đương đại như là một thế giới trò chơi”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, số 15/2015, tr.102-105  

21. Hoàng Cẩm Giang (2014), “Vertigo và “pure cinema” của Afred Hitchcock”, Tạp chí Thế giới Điện ảnh (8), tr.11-13.  

22. Hoàng Cẩm Giang (2014), “L’enfant và những sáng tạo nghệ thuật mang màu sắc “Cannes festival”, Tạp chí Thế giới Điện ảnh (7), tr.11-13.  

23. Hoàng Cẩm Giang (2014), “Chiến tranh Việt Nam” qua cái nhìn của các nhà điện ảnh Mỹ (1976-2000)”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (366), tr.11-13.  

24. Hoàng Cẩm Giang (2014), “Vấn đề giọng điệu trần thuật và sự phân chia khuynh hướng của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong trường đại học” tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, tháng 12/2014. 

25. Hoàng Cẩm Giang (2015), Vấn đề kết cấu tự sự và các khuynh hướng phát triển của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Tập 31, Số 3, Tr.13-22, tháng 8.2015  

26. Hoàng Cẩm Giang (2015), “Những câu hỏi triết học trong phim của Apichatpong”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (375), tháng 9.2015, tr. 48-51  

27. Hoàng Cẩm Giang (2015), Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI – cấu trúc và khuynh hướng, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội  

28. Hoàng Cẩm Giang (2015), “Hai thế hệ đạo diễn Trung Quốc và vấn đề tiếp nhận văn chương trong điện ảnh hiện đại”, Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu và điện ảnh, Số 7+8, Tr. 124-131, tháng 11.2015 

29. Hoàng Cẩm Giang (2015), “Cách tân trên cơ sở bảo lưu truyền thống –một khuynh hướng phát triển của tiểu thuyết Việt Nam đương đại”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, Số 9, Tr.100-103, tháng 12.2015 

30. Hoàng Cẩm Giang (2015),  “Diễn ngôn thể loại trong phim của Apichatpong nhìn từ lý thuyết tiếp nhận”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Điện ảnh châu Á đương đại – những vấn để lịch sử, mỹ học và phong cách (393 trang)Tr. 210-238 (28 trang), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Tháng 12.2015 

31. Hoàng Cẩm Giang (2016), “Phiên dịch và cải biên: sự chuyển hóa liên ký hiệu”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, Số 2, Tr. 54-66, tháng 2.2016

32. Hoàng Cẩm Giang (2016), “Long Thành cầm giả ca từ góc nhìn nhân học văn hóa”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Số 381,tháng 3.2016

33. Hoàng Cẩm Giang (2016), “Phạm trù “truyền thống” và diễn ngôn về căn tính dân tộc qua phim của một số đạo diễn Việt kiều”, sách Ba mươi năm Đổi mới nghiên cứu Văn học và Hán Nôm: thành tựu – vấn đề- triển vọng, NXB Đại học Quốc gia, tháng 10.2016

34. Hoàng Cẩm Giang (2016), “Rural - Urban Boundaries in Contemporary Vietnamese Cinema: A Look from Phan Dang Di's Films”, Journal of Urban Culture Research, No. 13 (12.2016), p.62-75

35. Hoàng Cẩm Giang (2016), “Sự thể hiện chất liệu lịch sử trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 2, số 6, 12.2016

36. Hoàng Cẩm Giang (2016), “Tiểu thuyết Việt Nam đương đại trên những đường biên loại thể”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, số 12.2016

37. Hoàng Cẩm Giang (2016), “Rashomon của Kurosawa và sự minh triết của tự sự”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, số 3.2017

38. Hoàng Cẩm Giang (2017), “National identity and symbolic landscapes: finding traditional spaces in the Vietnamese overseas movies”, in book      , 4.2017

39. Hoàng Cẩm Giang (2017), Thiêng và Phàm: “ký ức Phù Nam” nhìn từ “ký ức Champa”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, số 5.2017

  

  

 

TS. Nguyễn Thu Hiền

I. Sơ lược lí lịchkhoavan 60nam 068

  • Năm sinh: 1980
  • Nơi sinh: Hà Nội
  • Học vị: Tiến sỹ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Đơn vị công tác hiện nay: Bộ môn Văn học phương Đông, Khoa Văn học
  • Thời gian công tác tại Trường: từ 2007
  • Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Các công trình khoa học

[1] 阮秋贤2008《中越反封建家庭小说比较》,《中国现代文化与文学》2008年第5辑,第2330页。Nguyễn Thu Hiền (2008), So sánh tiểu thuyết phê phán gia đình phong kiến của Trung Quốc và Việt Nam, Tạp chí Văn hóa và văn học Trung Quốc hiện đại số 5, tr 23-30

[2] 阮秋贤2013:《莫言小说在越南》,《社会科学研究》20136,第9093页。Nguyễn  Thu Hiền (2013), Tiểu thuyết Mạc Ngôn ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu khoa học xã hội số tháng 6, tr 90-93.

[3] Nguyễn Thu Hiền (2013), Vấn đề tiếp nhận Từ Chẩm Á ở Việt Nam từ góc nhìn ngôn ngữ, Ngôn ngữ và Văn học, (Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc năm 2013), NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, tr 334-351

[4] Nguyễn Thu Hiền (2014), Vị trí của Mạc Ngôn trong lịch sử văn học đương đại Trung Quốc, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ và học viên Sau đại học, NXB Đại học Quốc gia, tr 482-508.

[5] Nguyễn Thu Hiền (2015), Từ văn học tiên phong đến điện ảnh vết thương: Trường hợp chuyển thể phim Sống, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn tập 1 số 2, tr161-173.

[6] 阮秋贤2016:《莫言小说在越南的翻译与接受》,《杭州师范大学学报》2016年第1期。Nguyễn Thu Hiền (2016), Dịch thuật và tiếp nhận tiểu thuyết Mạc Ngôn ở Việt Nam, Học báo Đại học Sư phạm Hàng Châu kỳ tháng 1 năm 2016, tr.78-84.

[7] 阮秋贤2016:《中国文学的另类现代性:以徐枕亚小说在越南的接受为例》,《日本、香港、亚洲和另类现代性》国际研讨会,201642-3号在日本神户大学举办。Nguyễn Thu Hiền (2016), Tính hiện đại khác biệt của văn học Trung Quốc: Trường hợp tiếp nhận tiểu thuyết Từ Chẩm Á ở Việt Nam, Hội thảo Nhật Bản, Hong Kong, Châu Á và tính hiện đại khác biệt tổ chức ở Kobe, Nhật Bản ngày 2-3/4/2016.

[8] Nguyễn Thu Hiền (2016), Dịch thuật văn học hiện đương đại Trung Quốc ở Việt Nam trong 30 năm sau Đổi mới (1986-2016), Kỷ yếu Hội thảo Thành tựu văn học Việt Nam 30 năm Đổi mới, tr.185-195

[9] Nguyễn Thu Hiền (2016), Dịch thuật văn học Trung Quốc thế kỷ 20 ở Việt Nam từ góc nhìn văn học sử, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Dịch văn học: Một số vấn đề lý thuyết và các bài học kinh nghiệm, NXB Đại học Quốc gia, tr.241-tr264.

[10] 阮秋贤2016:《看不清的中国新文学:从徐枕亚小说在越南的新文学意义说起》,《史料与阐释》复旦大学出版社,2016年,第333页至345Nguyễn Thu Hiền (2016), Sự mờ nhạt của văn học mới Trung Quốc: Bàn từ ý nghĩa “văn học mới” của tiểu thuyết Từ Chẩm Á ở Việt Nam, in trong Sử liệu và thông diễn, NXB Đại học Phúc Đán, Trung Quốc, tr.333-tr.345.

[11] 阮秋贤2016):20世纪中国文学在越南的译介》,《现代文学研究丛刊10期,第5266页。Nguyễn Thu Hiền (2016), Dịch thuật văn học Trung Quốc thế kỷ 20 ở Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu văn học hiện đại, kỳ 10, tr.52-tr.66

[12] 阮秋贤(2016):《论越南译介的台湾文学形象》第三届台越人文比较研究国际研讨会,台湾成功大学举办。Nguyễn Thu Hiền (2016), Luận bàn hình tượng văn học Đài Loan trong dịch thuật ở Việt Nam, Hội thảo quốc tế Việt Nam học và Đài Loan học lần thứ 3, Đại học Thành Công Đài Loan.

[13] Nguyễn Thu Hiền (2016), Dịch thuật hay là “viết lại” lịch sử văn học? - Một quan sát về văn học đương đại Trung Quốc ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 30 năm Đổi mới nghiên cứu văn học, nghệ thuật và Hán Nôm: thành tựu - vấn đề - triển vọng, NXB Đại học Quốc gia, tr.663-tr.678.

 

404

404: Not Found

 

Sorry, but the content you requested could not be found

Please contact to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Không tìm thấy nội dung bạn yêu cầu.

Top