ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

 

Hà nội, ngày 06 tháng 10 năm 2013

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

ĐƯỜNG THI -  CỔ VĂN

(Poetry of Tang Dynasty and Classical Writings)

 

 

1.Thông tin về giảng viên:

* Giảng viên 1

 • Họ và tên: Phạm Ánh Sao
 • Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ Hán Nôm.
 • Thời gian làm việc: Thứ hai hàng tuần (buổi sáng), tại Văn phòng Khoa Văn học (P.308, Tầng 3, Nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội).
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Văn học.
 • Điện thoại: 0902197827
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Các hướng nghiên cứu chính:
 • Kinh điển Nho gia
 • Lý luận văn học cổ Trung Quốc
 • Thơ ca cổ điển Trung Quốc – Việt Nam
 • Từ phú Trung Quốc – Việt Nam
 • Tiếp nhận văn hóa -  văn học cổ Trung Quốc tại Việt Nam.

* Giảng viên 2

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
 • Chức danh, học vị: PGS, TS Hán Nôm.
 • Thời gian làm việc: Hẹn gặp qua điện thoại (Giảng viên thỉnh giảng).
 • Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Hán Nôm (183 -  Đặng Tiến Đông -  Hà Nội)
 • Điện thoại: 0976179828
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Các hướng nghiên cứu chính:
 • Kinh điển Nho gia
 • Văn hóa văn học so sánh, Khu vực học.

* Giảng viên 3

 • Họ và tên: Phạm Văn Khoái
 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, PGS, TS Hán Nôm.
 • Thời gian, địa điểm làm việc: 8h30 -  11h30,  P.412, Nhà B, số 336 -  Nguyễn Trãi -  Thanh Xuân -  Hà Nội.
 • Điện thoại: 8.3544081 (NR) -  09032 91309
 • Các hướng nghiên cứu chính:
 • Nghiên cứu văn tự học (văn tự học chữ Hán, văn tự học chữ Nôm)
 • Nghiên cứu Hán văn
 • Hán văn Việt Nam.

* Giảng viên 4

 • Họ và tên: Phan Thị Thu Hiền
 • Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ Hán Nôm.
 • Thời gian làm việc: Thứ hai hàng tuần (buổi sáng), tại Văn phòng Khoa Văn học (Tầng 3, Nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội).
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Văn học
 • Điện thoại: 0904182198
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Các hướng nghiên cứu chính:
  • Ngôn ngữ thơ chữ Hán Việt Nam và khu vực.

2.Thông tin chung về môn học

 • Tên môn học: Đường thi -  Cổ văn
 • Tên tiếng Anh: Poetry of Tang Dynasty and Classical Writings
 • Mã môn học: SIN3049
 • Số tín chỉ: 03
 • Môn học: Lý thuyết : -  Bắt buộc:   

                 -  Lựa chọn: þ

 • Các môn học tiên quyết: Hán Nôm cơ sở
 • Các môn học kế tiếp: Không xác định
 • Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
 • Nghe giảng lý thuyết:      45
 • Làm bài tập trên lớp:       0
 • Thảo luận:                      0
 • Thực hành:                    0
 • Địa chỉ Khoa phụ trách môn học: Khoa Văn học (tầng 3 nhà B -  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – số 336, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

 

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học:

3.1.Mục tiêu chung:

Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên nắm được những tri thức cơ bản về cổ thi và cổ văn của Trung Quốc. Về cổ thi -  tiêu biểu là thơ Đường: nắm được thể loại, thể tài, ngữ điển; nhận diện đặc trưng thẩm mỹ của cổ thi Trung Quốc đời Đường; qua đó, có thể tìm hiểu sự lưu biến của cổ thi Trung Quốc sau đời Đường, việc tiếp nhận cổ thi Trung Quốc nói chung, thơ Đường nói riêng tại Việt Nam. Về cổ văn, nắm được diện mạo, các đại diện cũng như các bước phát triển của cổ văn Trung Quốc, các đặc trưng phong cách của tản văn tiếng Hán theo tiến trình lịch sử, ảnh hưởng của tản văn lịch đại Trung Quốc đối với tản văn trong Hán văn Việt Nam; tăng vốn chữ nghĩa, điển cố và nhận thức ngữ văn cũng như các nhận thức về từ chương học.

Môn học có thể giúp sinh viên vận dụng tri thức cổ thi -  cổ văn vào việc đọc và giải mã văn bản cổ thi cổ văn Trung Quốc, giải mã văn bản Hán văn Việt Nam, từ đó làm tốt hơn công tác bảo tồn và khai thác di sản Hán Nôm của dân tộc ta.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DCMH_Duong thi.doc)DCMH_Duong thi.doc 199 kB2017-12-06 14:482017-12-06 14:48
Top