ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

 

Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013

 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 Hán văn Việt Nam thế kỷ XIX-XX

(Vietnam’s Chinese Writings from 19th  Century to 20thCentury)

 

1. Thông tin về giảng viên

* Giảng viên 1

- Họ và tên: Phạm Văn Khoái

-  Chức danh, học hàm, học vị: PGS, TS, Giảng viên chính

-  Thời gian, địa điểm làm việc: 8h30' - 16h30'  P.412 - Nhà B -

   336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

-  Điện thoại: 8.544081 – 090.329.1309

-  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  Các hướng nghiên cứu chính:

 • Nghiên cứu văn tự học (văn tự học chữ Hán, văn tự học chữ Nôm).
 • Nghiên cứu Hán văn, Hán văn Việt Nam.

* Giảng viên 2

 • Họ và tên: Phan Thị Thu Hiền
 • Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên, Thạc sĩ.
 • Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ hai hàng tuần, tại Khoa Văn học (tầng 3 nhà B - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội).
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Văn học
 • Điện thoại: 0976098490
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Các hướng nghiên cứu chính:
 • Hán văn Việt Nam
 • Hán văn Trung Quốc.

 2. Thông tin chung về môn học

-  Tên môn học    :   Hán văn Việt Nam thế kỷ XIX-XX

                      Vietnam’s Chinese Writings from 19th  Century to 20thCentury

-  Mã môn học     :      SIN3048

-  Số tín chỉ         :      2

-  Môn học:           :         - Bắt buộc:  þ

- Lựa chọn: 

-  Các môn học tiên quyết     : SIN 1001 - Hán Nôm cơ sở

-  Các môn học kế tiếp   :     

-  Các yêu cầu đối với môn học:       

 • Cần nắm được lịch sử Việt Nam giai đoạn này ở một mức độ cần thiết.
 • Cần có những kiến thức về ngữ văn Việt Nam trung đại.
 • Cần có những kiến thức về quá độ văn hóa cũng như sự quá độ từ truyền thống đến hiện đại.

-  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

 • Nghe giảng lý thuyết  :    30
 • Làm bài tập trên lớp   :    0
 • Thảo luận          :       0

-  Địa chỉ Khoa phụ trách môn học: Khoa Văn học, Nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

3. Mục tiêu của môn học

3.1. Mục tiêu chung

-  Giúp cho người học nhận thức được những nét chính yếu nhất về Hán văn thế kỷ XIX- XX trong tiến trình Hán văn Việt Nam.

        -   Thông qua các độc bản cụ thể, cung cấp cho người học lượng chữ Hán, văn phạm Hán cũng như nội dung và ý nghĩa của các độc bản trong mối quan hệ với các vấn đề lịch sử, xã hội, văn hóa của một giai đoạn cuối cùng trong tiến trình Hán văn Việt Nam thời phong kiến cũng như những thập niên đầu của thời Pháp thuộc.

 3.2. Chuẩn đầu ra của môn học:

 -   Nhớ chữ Hán và văn pháp chữ Hán qua từng đại diện của các nhóm văn bản.

 -    Phiên âm, dịch nghĩa độc bản, trích đoạn độc bản.

 -    Phân tích giá trị về nội dung cũng như hình thức, thể loại, ngôn ngữ của độc bản

 -   Vận dụng những tri thức tích lũy được từ độc bản được mang ra giảng dạy, người đọc có thể tự đọc thêm các văn bản của thời gian này cũng như các văn bản Hán văn khác.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DCMH_Han van Viet Nam TK XIX-XX.doc)DCMH_Han van Viet Nam TK XIX-XX.doc 195 kB2017-12-06 14:502017-12-06 14:50
Top