Đào tạo đại học
Đề cương môn học Phong cách học Tiếng Việt
1. Thông tin về giảng viên 1.1. Họ và tên: Đỗ Tiến Thắng Chức danh: Giảng viên Thời gian làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Địa điểm làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Điện thoại: 0903215637 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak910f0cf3872704bec78d4...
Đề cương môn học Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Văn học
1.            Thông tin về giảng viên: 1.1.      Họ và tên: Đoàn Đức Phương Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04.5650229    -0912038719 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakadc062114680872a9499b9fa074f0967')....
Đề cương môn học Những vấn đề kịch bản Văn học
1.  Thông tin về giảng viên: 1.1.     Họ và tên: Lý Hoài Thu Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: NR: (04)8542895; DD: 0903429141 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak0dc11b217de6f2838835f077168...
Đề cương môn học Xã hội học nghệ thuật
1.            Thông tin về giảng viên: 1.1.     Họ và tên: Đoàn Đức Phương Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04.5650229-0912038719 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak4dc3a8be103bb5e27...
Đề cương môn học Thực tập thực tế ngành Hán Nôm
- Tên môn học: Thực tập thực tế (Thực địa) - Mã môn học: - Số tín chỉ: 3 - Loại môn học: Bắt buộc - Các môn học tiên quyết: Niên luận - Các môn học kế tiếp: - Yêu cầu đối với môn học: Nắm vững lý thuyết và các kỹ năng thao tác nghiệp vụ, thực hiện đúng ...
Đề cương môn học Thực tập thực tế ngành Văn học
- Tên môn học: Thực tập thực tế - Mã môn học: - Số tín chỉ: 3 - Loại môn học: Bắt buộc - Các môn học tiên quyết: + Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy văn học + Nghiệp vụ báo chí và sáng tác - Các môn học kế tiếp: Các môn học chuyên ngành - Yêu cầu đối ...
Đề cương môn học Nhập môn nghệ thuật
1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Trần Văn Hinh Chức danh: Giảng viên chính, Cử nhân Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04.8543012 (NR);  0903292252 (DĐ) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak10081c6e7...
Đề cương môn học Ký văn học và ký báo chí
1. Thông tin về giảng viên: 1.1.     Họ và tên: Hà Minh Đức Chức danh: Giáo sư Thời gian, địa điểm làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Điện thoại: 04 6360402 (NR); 0912534343 (DĐ) Email: Các hướng nghiên cứu chính: 2.  Thông tin chung về môn học Tên môn học: Ký văn học và ký báo chí Mã môn học: Số tín chỉ: 2 ...
Đề cương môn học Ngữ âm Tiếng Việt (Vietnamese Phonetics)
1. Thông tin về giảng viên: Họ và tên: Đỗ Tiến Thắng Chức danh: Giảng viên Thời gian làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Địa điểm làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Điện thoại: 0903215637 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakd5887bbc35b44373743e0ac9...
Top