Đào tạo đại học
Đề cương môn học Phong cách học Tiếng Việt
1. Thông tin về giảng viên 1.1. Họ và tên: Đỗ Tiến Thắng Chức danh: Giảng viên Thời gian làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Địa điểm làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Điện thoại: 0903215637 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak389342e65c5ca35af3...
Đề cương môn học Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Văn học
1.            Thông tin về giảng viên: 1.1.      Họ và tên: Đoàn Đức Phương Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04.5650229    -0912038719 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak21f789c86e14fd594705d7...
Đề cương môn học Những vấn đề kịch bản Văn học
1.  Thông tin về giảng viên: 1.1.     Họ và tên: Lý Hoài Thu Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: NR: (04)8542895; DD: 0903429141 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak457d808632a7338a4d3588e63...
Đề cương môn học Xã hội học nghệ thuật
1.            Thông tin về giảng viên: 1.1.     Họ và tên: Đoàn Đức Phương Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04.5650229-0912038719 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakcf01e64f3b6287ca4f8564...
Đề cương môn học Thực tập thực tế ngành Hán Nôm
- Tên môn học: Thực tập thực tế (Thực địa) - Mã môn học: - Số tín chỉ: 3 - Loại môn học: Bắt buộc - Các môn học tiên quyết: Niên luận - Các môn học kế tiếp: - Yêu cầu đối với môn học: Nắm vững lý thuyết và các kỹ năng thao tác nghiệp vụ, thực hiện đúng ...
Đề cương môn học Thực tập thực tế ngành Văn học
- Tên môn học: Thực tập thực tế - Mã môn học: - Số tín chỉ: 3 - Loại môn học: Bắt buộc - Các môn học tiên quyết: + Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy văn học + Nghiệp vụ báo chí và sáng tác - Các môn học kế tiếp: Các môn học chuyên ngành - Yêu cầu đối ...
Đề cương môn học Nhập môn nghệ thuật
1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Trần Văn Hinh Chức danh: Giảng viên chính, Cử nhân Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04.8543012 (NR);  0903292252 (DĐ) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak01e1da926142119672...
Đề cương môn học Ký văn học và ký báo chí
1. Thông tin về giảng viên: 1.1.     Họ và tên: Hà Minh Đức Chức danh: Giáo sư Thời gian, địa điểm làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Điện thoại: 04 6360402 (NR); 0912534343 (DĐ) Email: Các hướng nghiên cứu chính: 2.  Thông tin chung về môn học Tên môn học: Ký văn học và ký báo chí Mã môn học: Số tín chỉ: 2 ...
Đề cương môn học Ngữ âm Tiếng Việt (Vietnamese Phonetics)
1. Thông tin về giảng viên: Họ và tên: Đỗ Tiến Thắng Chức danh: Giảng viên Thời gian làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Địa điểm làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Điện thoại: 0903215637 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak29b40ed7c189f3756...
Top