Đào tạo đại học
Đề cương môn học Hán văn Việt Nam (Classical Chinese in Vietnam)
1.   Thông tin về giảng viên: 1.1.     Họ và tên: Phan Thị Thu Hiền Chức danh: Giảng viên, Thạc sĩ Thời gian làm việc: Địa điểm làm việc: Bộ môn Hán Nôm, Khoa Văn học, Phòng 412, nhà B, ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 0976098490 - 04 2851538 (NR) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka3ce4a3e72e7af43295867e4939...
Đề cương môn học Nho Phật Đạo
1. Thông tin về giảng viên 1.1. Giảng viên -         Họ và tên: Nguyễn Kim Sơn -         Chức danh, học hàm học vị: Giảng viên, PGS,TS -         Thời gian địa điểm làm việc: -         Điện thoại: 5585847; 8581165;0912000058 -         Các hướng nghiên cứu chính: Nho giáo, nhà nho, văn học nhà nho; Phật giáo và Đạo giáo. Lịch sử tư tưởng Việt Nam. 1.2. Các trợ giảng: - ...
Đề cương môn học Luận Ngữ
1. Thông  tin về giảng viên 1.1. Họ và tên : Lê Anh Tuấn Chức danh, học hàm, học vị: GVC Thời gian làm việc: Thứ 2 hàng tuần Địa điểm làm việc: Phòng Hán nôm - Khoa văn học tầng 4  , nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại : 048.543.864  Di động: 0904.640.606 Các hướng nghiên cứu chính: Chữ nôm, Hán Văn Trung Quốc. 1.2. Họ và ...
Đề cương môn học Tiến trình Văn học Việt Nam
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIẾN TRÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM (Toàn văn xin xem Tập tin đính kèm) Attachments: FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified Đề cương môn học Tiến trình văn học Việt Nam 28 kB2010-02-26 12:262010-02-26 12:26
Đề cương môn học Di sản Hán văn chủ tịch Hồ Chí Minh
1. Thông  tin về giảng viên 1.1.  Họ và tên : Lê Anh Tuấn Chức danh - học vị: GVC Thời gian làm việc: Thứ 2 hàng tuần. Địa điểm làm việc: Phòng Hán nôm - Khoa văn học (tầng 4 nhà B) 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại : 048.543.864  Di động: 0904.640.606 Hướng nghiên cứu chính: Chữ Nôm, Hán văn Trung Quốc. 1.2. Họ và tên: Phan Thị Thu ...
Đề cương môn học Phong cách học Tiếng Việt
1. Thông tin về giảng viên 1.1. Họ và tên: Đỗ Tiến Thắng Chức danh: Giảng viên Thời gian làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Địa điểm làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Điện thoại: 0903215637 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak3bdd16f07b5979eb7...
Đề cương môn học Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Văn học
1.            Thông tin về giảng viên: 1.1.      Họ và tên: Đoàn Đức Phương Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04.5650229    -0912038719 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak6522d6a100b8cfeda1b9...
Đề cương môn học Những vấn đề kịch bản Văn học
1.  Thông tin về giảng viên: 1.1.     Họ và tên: Lý Hoài Thu Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: NR: (04)8542895; DD: 0903429141 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloake7f9c778c69ef55865466f7...
Đề cương môn học Xã hội học nghệ thuật
1.            Thông tin về giảng viên: 1.1.     Họ và tên: Đoàn Đức Phương Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04.5650229-0912038719 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2fa484c30b751b33c6...
Đề cương môn học Thực tập thực tế ngành Hán Nôm
- Tên môn học: Thực tập thực tế (Thực địa) - Mã môn học: - Số tín chỉ: 3 - Loại môn học: Bắt buộc - Các môn học tiên quyết: Niên luận - Các môn học kế tiếp: - Yêu cầu đối với môn học: Nắm vững lý thuyết và các kỹ năng thao tác nghiệp vụ, thực hiện đúng ...
Top