Đào tạo đại học
Đề cương môn học Ngữ dụng học Tiếng Việt (Vietnamese Pragmatics)
1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Đỗ Tiến Thắng Chức danh: Giảng viên Thời gian làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Địa điểm làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Điện thoại: 0903215637 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak545abe8d7378769c0baaed2...
Đề cương môn học Tác phẩm văn học (tháng 2 năm 2008)
1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Đoàn Đức Phương Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc, địa điểm làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học. Điện thoại: 04.5650229 - 0912038719 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8c4b47567604d6bdc415d5ac55f2347b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = ...
Đề cương môn học Nghiệp vụ báo chí và sáng tạo văn học (Practical Journalism & Literary Creation)
1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Phạm Thành Hưng Chức danh: Giảng viên chính, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 0903403124   -   04.8684802 (NR) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7bf9...
Đề cương môn học Từ vựng Tiếng Việt (Lexicology of Vietnamese Language)
1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Đỗ Tiến Thắng Chức danh: Giảng viên Thời gian làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Địa điểm làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Điện thoại: 0903215637 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka0b280b6f3ed7...
Đề cương môn học Ngữ pháp Tiếng Việt (Grammar of Vietnamese Language)
1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Đỗ Tiến Thắng Chức danh: Giảng viên Thời gian làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Địa điểm làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học Điện thoại: 0903215637 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak3be7e1d11fbb999120...
Kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy năm học 2009 - 2010
Trích Công văn số 1198/XHNV-ĐT về việc Kế hoạch đào tạo năm học 2009-2010 ra ngày 6 tháng 8 năm 2009 của Hiệu trưởng Nhà trường TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN I. Nhập học, khai giảng: 1. Bắt đầu năm học: - K54 nhập trường, - K51, K52 và K53 tập trung lớp học 05/9/2009 2. K51, K52 và K53 sinh hoạt chính trị đầu năm học 07 - 09/9/2009 3. K54 ...
Đề cương môn học Văn học dân gian
1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Lê Chí Quế Chức danh: Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 0912542491 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak90ab2d9dff7e3040058590b54fcf2b1c').innerHTML = ...
Đề cương môn học Các phương pháp sáng tác (CLC)
1. Thông tin về giảng viên : Họ và tên : Nguyễn Văn Nam Chức danh, học vị : Tiến sỹ Địa điểm làm việc : Khoa Văn học ( tầng 3 nhà B ) Điện thoại : 04. 8. 231282 2. Thông tin về môn học : Tên môn học : Các phương pháp sáng tác Mã môn học : Số tín chỉ  : 2 Loại môn học : bắt buộc Môn học tiên quyết : các nguyê...
Đề cương môn học Tác phẩm văn học (CLC)
1. Thông tin về giảng viên: 1.1.Họ và tên: Đoàn Đức Phương Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc, địa điểm làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học. Điện thoại: 04.5650229 - 0912038719 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak5f29ff022642dba2797dc4312f18291a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var ...
Đề cương môn học Loại thể văn học (CLC)
1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Lý Hoài Thu Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: NR: (04)8542895; DD: 0903429141 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak3374ecc46ceb648eebf93bbb064469e0...
Top