Đào tạo đại học
Kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy năm học 2009 - 2010
Trích Công văn số 1198/XHNV-ĐT về việc Kế hoạch đào tạo năm học 2009-2010 ra ngày 6 tháng 8 năm 2009 của Hiệu trưởng Nhà trường TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN I. Nhập học, khai giảng: 1. Bắt đầu năm học: - K54 nhập trường, - K51, K52 và K53 tập trung lớp học 05/9/2009 2. K51, K52 và K53 sinh hoạt chính trị đầu năm học 07 - 09/9/2009 3. K54 ...
Đề cương môn học Văn học dân gian
1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Lê Chí Quế Chức danh: Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 0912542491 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak02e219342250c4109ac98b2612a9bcbb').innerHTML = ''; var ...
Đề cương môn học Các phương pháp sáng tác (CLC)
1. Thông tin về giảng viên : Họ và tên : Nguyễn Văn Nam Chức danh, học vị : Tiến sỹ Địa điểm làm việc : Khoa Văn học ( tầng 3 nhà B ) Điện thoại : 04. 8. 231282 2. Thông tin về môn học : Tên môn học : Các phương pháp sáng tác Mã môn học : Số tín chỉ  : 2 Loại môn học : bắt buộc Môn học tiên quyết : các nguyê...
Đề cương môn học Tác phẩm văn học (CLC)
1. Thông tin về giảng viên: 1.1.Họ và tên: Đoàn Đức Phương Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc, địa điểm làm việc: Sẽ thông báo vào buổi đầu tiên của môn học. Điện thoại: 04.5650229 - 0912038719 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc13cd276da8c531e3418d9b62695ae68').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 't...
Đề cương môn học Loại thể văn học (CLC)
1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Lý Hoài Thu Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: NR: (04)8542895; DD: 0903429141 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak00d9c7417ee58468d90ae5...
Đề cương môn học Loại thể văn học
1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Lý Hoài Thu Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: NR: (04)8542895; DD: 0903429141 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak782b970c44fdb1d76fb6...
Đề cương môn học Nguyên lý lý luận văn học (CLC)
1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Trần Khánh Thành Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Ba, từ 8h00 đến 17 h00 Địa điểm làm việc:  Khoa Sau đại học - Đại học Quốc gia Hà Nội, P 504, nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.7548617  và  0986908855 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document....
Chương trình đào tạo đại học ngành Hán Nôm
- Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140 tín chỉ (bao gồm Khối kiến thức chung, 30 tín chỉ; Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên, 4 tín chỉ; Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành, 18 tín chỉ; Khối kiến thức cơ sở của ngành,14 tín chỉ; Khối kiến thức chuyên ngành, 62 tín chỉ; Khối kiến thức thự...
Chương trình đào tạo đại học ngành Văn học
- Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140 tín chỉ (bao gồm Khối kiến thức chung, 32 tín chỉ; Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên, 4 tín chỉ; Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành, 18 tín chỉ; Khối kiến thức cơ sở của ngành, 9 tín chỉ; Khối kiến thức chuyên ngành, 65 tín chỉ; Khối kiến thức thự...
Đề cương môn học Nguyên lý lý luận văn học
1. Thông tin về giảng viên: 1.1.Trần Khánh Thành Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: Khoa Sau đại học - Đại học Quốc gia Hà Nội Điện thoại: 0904107856 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1d4a6027f6804c7ce56d343df7008be1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 't...
Top