Đào tạo đại học
Đề cương môn học Loại thể văn học
1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Lý Hoài Thu Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: NR: (04)8542895; DD: 0903429141 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak767700a0c1b25cd3570d00...
Đề cương môn học Nguyên lý lý luận văn học (CLC)
1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Trần Khánh Thành Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Ba, từ 8h00 đến 17 h00 Địa điểm làm việc:  Khoa Sau đại học - Đại học Quốc gia Hà Nội, P 504, nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.7548617  và  0986908855 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document....
Chương trình đào tạo đại học ngành Hán Nôm
- Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140 tín chỉ (bao gồm Khối kiến thức chung, 30 tín chỉ; Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên, 4 tín chỉ; Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành, 18 tín chỉ; Khối kiến thức cơ sở của ngành,14 tín chỉ; Khối kiến thức chuyên ngành, 62 tín chỉ; Khối kiến thức thự...
Chương trình đào tạo đại học ngành Văn học
- Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140 tín chỉ (bao gồm Khối kiến thức chung, 32 tín chỉ; Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên, 4 tín chỉ; Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành, 18 tín chỉ; Khối kiến thức cơ sở của ngành, 9 tín chỉ; Khối kiến thức chuyên ngành, 65 tín chỉ; Khối kiến thức thự...
Đề cương môn học Nguyên lý lý luận văn học
1. Thông tin về giảng viên: 1.1.Trần Khánh Thành Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00 Địa điểm làm việc: Khoa Sau đại học - Đại học Quốc gia Hà Nội Điện thoại: 0904107856 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8083eb41282dbdfbba765cdd1ec31356').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + ...
Chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Ngữ văn
- Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 139 tín chỉ (bao gồm Khối kiến thức chung, 30 tín chỉ; Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên, 2 tín chỉ; Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành, 7 tín chỉ; Khối kiến thức cơ sở của ngành, 18 tín chỉ; Khối kiến thức chuyên ngành, 47 tín chỉ; Khối kiến thức khoa họ...
Danh sách sinh viên K50 bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
BỘ MÔN HÁN NÔM STT Họ và tên Đề tài Người hướng dẫn Người phản biện 1 Nguyễn Thị Thúy An Giới thiệu văn bản Nghệ An phong thổ kí PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh PGS.TS. Phạm Văn Khoái 2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Lược thuật nghiên cứu của Dương Trạch Ba về vấn đề Mạnh tử và văn hóa Trung Quốc ThS. Phan Thị Thu ...
Top