Đào tạo đại học
Chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Ngữ văn
- Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 139 tín chỉ (bao gồm Khối kiến thức chung, 30 tín chỉ; Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên, 2 tín chỉ; Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành, 7 tín chỉ; Khối kiến thức cơ sở của ngành, 18 tín chỉ; Khối kiến thức chuyên ngành, 47 tín chỉ; Khối kiến thức khoa họ...
Danh sách sinh viên K50 bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
BỘ MÔN HÁN NÔM STT Họ và tên Đề tài Người hướng dẫn Người phản biện 1 Nguyễn Thị Thúy An Giới thiệu văn bản Nghệ An phong thổ kí PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh PGS.TS. Phạm Văn Khoái 2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Lược thuật nghiên cứu của Dương Trạch Ba về vấn đề Mạnh tử và văn hóa Trung Quốc ThS. Phan Thị Thu ...
Top