Giới thiệu Khoa

Khoa Văn học - Điểm qua về đặc điểm, tình hình và một số thành tích đã đạt được

 SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình

- Tên đơn vị: KHOA VĂN HỌC, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Năm thành lập: 1956.

- Địa chỉ: 336 - đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội.

- Tổng số cán bộ viên chức hiện nay: 45 cán bộ, trong đó có: 1 Giáo sư, 10 Phó Giáo sư, 12 Tiến sĩ, 16 Thạc sĩ, 15 Nghiên cứu sinh.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Văn học là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu đầu ngành, chất lượng cao của Việt Nam, là một trong những khoa lớn nhất và có lịch sử lâu đời nhất của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trong 60 năm xây dựng và phát triển, Khoa Văn học đã có những đóng góp to lớn, đáng tự hào trong việc xây dựng một đội ngũ cán bộ khoa học xã hội và nhân văn, cũng như đào tạo nên nhiều thế hệ sinh viên phục vụ đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, kiến tạo nền tảng vững chắc cho nền giáo dục đại học Việt Nam. Không chỉ xây dựng đội ngũ cán bộ cho đơn vị, khoa Văn học còn đào tạo và bồi dưỡng nhiều cán bộ cho các khoa ngữ văn ở các trường đại học như Huế, Đà Lạt, Tây Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, TP. Cần Thơ v.v.

Khoa Văn học là một trong những cơ sở đào tạo đầu ngành của cả nước giảng dạy Lý luận văn học, Văn học Việt Nam, Văn học Trung Quốc, Văn học Nga, Văn học Pháp, Văn học Đức, Văn học Anh, Văn học Ấn Độ, Văn học các nước Đông Nam Á, Văn học Nhật Bản, Văn học Hàn Quốc, Văn học Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Hán Nôm, Nghệ thuật học v.v..

Khoa Văn học đào tạo cả ba bậc học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc hai ngành: Văn học, Hán Nôm; đào tạo cử nhân và thạc sĩ ngành Nghệ thuật học. Bên cạnh giảng dạy đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Khoa.   

 

 THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Công tác đào tạo

+ Đã đào tạo: 4000 cử nhân, 1000 HV cao học, 200 tiến sĩ.

+ Hiện đang đào tạo: 583 sinh viên hệ chính quy, 86 hệ không chính quy, 108 học viên cao học, 73 nghiên cứu sinh.

+ Số bài giảng, giáo trình đã biên soạn (chủ biên, viết chung): 200 giáo trình,

- Công tác nghiên cứu khoa học:

+ Số đề tài các cấp (chủ trì, tham gia): Chủ trì 1 chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Huế, nghiệm thu đạt kết quả tốt; 30 đề tài nghiên cứu cấp ĐHQG; 60 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

+ Số sách đã viết (chủ biên, viết chung): 240 sách chuyên luận, 260 sách tham khảo.

+ Số bài báo, bài nghiên cứu của tất cả cán bộ trong đơn vị đã đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành: 1600 bài

+ Số sinh viên nghiên cứu khoa học (được giải các cấp): 5 SV đạt giải cấp Bộ, trung bình mỗi năm có 5 đến 7 sinh viên đạt giải cấp Trường trở lên.

- Công tác hợp tác quốc tế:

+ Số trường đại học, viện nghiên cứu đang hợp tác với đơn vị:

Trường Đại học Aix Marseille, Đại học Pa-ri VII (Pháp),

Đại học Missouri, Đại học Hawaii, Viện Harvard Yenching thuộc Đại học Harvard (Mỹ)

Trường Đại học Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán, Đại học Sư phạm Hoa Đông, Đại học Dân tộc Quảng Tây (Trung Quốc)

Trường Đại học Tokyo, Đại học Osaka, Đại học Tsukuba (Nhật Bản)

Trường Đại học Lô-mô-nô-xốp (Liên bang Nga)

Trường Đại học Seoul, Busan (Hàn Quốc)

+ Kết quả của công tác hợp tác quốc tế: Tổ chức thành công nhiều Hội thảo khoa học quốc tế: Hội thảo Tương đồng văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, Những vấn đề về văn học - ngôn ngữ Việt Nam - Hàn Quốc, Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, Những vấn đề về văn học Việt Nam - Nhật Bản, Sự nghiệp văn học Anđecxen, Tiếp cận đương đại văn hóa Mỹ, Huygô ở Việt Nam, Tân thư và xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX, Dịch văn học, các vấn đề lí thuyết và thực tiễn v.v…

           Đào tạo nhiều cán bộ trong Khoa ở bậc học Thạc sỹ và Tiến sỹ, hỗ trợ các chương trình trao đổi ngắn hạn, cung cấp cho đối tác quốc tế các nội dung giảng dạy theo yêu cầu.

- Công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ:

+ Số cán bộ đã bảo vệ luận án tiến sĩ: 12

+ Số cán bộ đã bảo vệ luận văn thạc sĩ: 16

+ Số cán bộ được đào tạo ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn khác:

Với những đóng góp to lớn cho nền giáo dục nước nhà, nhiều Nhà giáo của khoa đã được tặng những phần thưởng cao quý:

+04 Nhà giáo được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (Giáo sư Đặng Thai Mai, Giáo sư Cao Xuân Huy, Giáo sư Trần Văn Giàu, Giáo sư Đinh Gia Khánh).

+07 Nhà giáo được tặng Giải thưởng Nhà nước (Trần Đình Hượu, Hà Minh Đức, Phan Ngọc, Võ Quang Nhơn, Lê Đình Kị, Phan Cự Đệ, Bùi Duy Tân).

+01 Nhà giáo được tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba (GS Hoàng Xuân Nhị).

+03 Nhà giáo được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất (Giáo sư Hà Minh Đức, Giáo sư Viện sĩ Phan Cự Đệ, Giáo sư Nguyễn Kim Đính).

+04 Nhà giáo được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì.

+24 Nhà giáo được tặng  Huân chương Lao động Hạng Ba.

+06 Nhà giáo Nhân dân (Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức, Nguyễn Kim Đính, Lê Hồng Sâm, Bùi Duy Tân, Lê Văn Lân).

+11 Nhà giáo Ưu tú (Võ Quang Nhơn, Đỗ Đức Hiểu, Bùi Duy Tân, Lê Đức Niệm, Lê Huy Tiêu, Đỗ Văn Khang, Lê Hồng Sâm, Đặng Thị Hạnh, Lê Chí Quế, Lê Văn Lân, Trần Ngọc Vương).

+05 Nhà giáo được tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (Trần Ngọc Vương, Bùi Việt Thắng, Hà Văn Đức, Trần Thúc Việt, Trần Hinh).

 CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày tháng năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2003-2004

Tập thể Lao động xuất sắc

Số 67/QĐ-CTHSSV ngày 31/08/2004 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2004-2005

Tập thể Lao động xuất sắc

138/QĐ-CTHSSV ngày 01/08/2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2005-2006

Tập thể Lao động xuất sắc

số 1053/QĐ-CTHSSV, ngày 01/09/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2006-2007

Tập thể Lao động xuất sắc

Số 3293/QĐ-CTHSSV, ngày 30/08/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2007-2008

Tập thể Lao động xuất sắc

Số 4987/QĐ-CTHSSV, ngày 25/09/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2008-2009

Tập thể Lao động xuất sắc

Số 1284/QĐ- CTHSSV, ngày 28/08/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2009-2010

Tập thể Lao động xuất sắc

Số 1464/QĐ- CTHSSV, ngày 16/08/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2010-2011

Tập thể Lao động xuất sắc

Số 1349/QĐ- CTHSSV, ngày 22/07/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2011-2012

Tập thể Lao động tiên tiến

Số 1594/QĐ- CTHSSV, ngày 21/08/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2012-2013

Tập thể Lao động xuất sắc

Số 2732/QĐ-CTHSSV, ngày 12/08/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2013-2014

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 3113/QĐ-ĐHQGHN, ngày 8/9/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2014-2015

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 3320/QĐ-ĐHQGHN, ngày 11/9/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

2. Hình thức khen thưởng

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày tháng năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

1994-1995

Huân chương Lao động Hạng Ba

Số 645/QĐ-CTN ngày 28/10/1995 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2000-2001

Huân chương Lao động Hạng Nhì

Số 864/QĐ-CTN ngày 7/11/2001 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2005-2006

Bằng khen của ĐHQGHN

Số 1053/QĐ-CTHSSV ngày 1/9/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2006-2007

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Số 1554/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2008-2009

Bằng khen của ĐHQGHN

Số 4978/QĐ-CTHSSV ngày 25/09/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

2014-2015

Giấy khen của Hiệu trưởng

1122/QĐ - XHNV-TC, ngày 22/5/2015 của  Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV

Nguồn: Báo cáo thành tích Đề nghị tặng Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 6/2016.

Hội đồng Khoa học - Đào tạo Khoa nhiệm kỳ 2010-2015

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

PGS.TS Đoàn Đức Phương

Chủ nhiệm Khoa

Chủ tịch HĐ

2

PGS.TS Trần Nho Thìn

Phó CNBM VHTĐVN

Phó Chủ tịch

3

Ths Phạm Ánh Sao

Phó CN Khoa

Thư ký

4

GS.TS Lê Chí Quế

CNBM VHDG

Ủy viên

5

PGS.TS Trần Ngọc Vương

CNBM VHTĐVN

Ủy viên

6

PGS.TS Hà Văn Đức

CNBM VHHĐVN

Ủy viên

7

Ông Trần Thúc Việt

CNBM VHPĐ

Ủy viên

8

PGS.TS Đào Duy Hiệp

CNBM VHPT

Ủy viên

9

Ông Trần Văn Hinh

CNBM

Nghệ thuật học

Ủy viên

10

PGS.TS Phạm Văn Khoái

CNBM Hán Nôm

Ủy viên

11

PGS.TS Phạm Thành Hưng

Phó CN Khoa

Ủy viên

12

PGS.TS Nguyễn Bá Thành

GV Khoa Văn học

Ủy viên

13

PGS.TS Phạm Gia Lâm

GĐTT tiếng Hàn và NC Hàn Quốc

Ủy viên

14

PGS.TS Lý Hoài Thu

GV Khoa Văn học

Ủy viên

15

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

Ghi chú: Hội đồng KH-ĐT Khoa Văn học được thành lập theo Quyết định số 1429 / QĐ-XHNV-TC, do Hiệu trưởng Nguyễn Văn Khánh ký ngày 11 tháng 08 năm 2010.

Hoạt động NCKH của Khoa Văn học

Khoa Văn học là một trung tâm nghiên cứu Văn học, Hán Nôm, Văn học-Nghệ thuật với một hệ thống giáo trình, sách chuyên đề, chuyên luận có quy mô và chất lượng, có uy tín khoa học trong và ngoài nước.

Trong 52 năm qua (1956-2008), Khoa đã xuất bản 179 giáo trình đại học và sau đại học, 215 sách chuyên luận, 218 sách tham khảo, 1075 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, hàng nghìn bài trên các nhật báo, nguyệt báo, tuần san.

Chỉ tính trong 13 năm từ năm 1995 đến năm 2008, Khoa đã xuất bản 173 giáo trình, sách chuyên luận, sách tham khảo phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Khoa Văn học là một đơn vị đã có 100% số giáo trình của tất cả các môn học khối kiến thức của ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Đại học Quốc gia Hà Nội quy định (45 giáo trình chuyên ngành Hán Nôm và 50 giáo trình chuyên ngành Văn học).

Hai bộ giáo trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh: Văn học dân gian Việt Nam, Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII.

Các giáo trình tiêu biểu: Lí luận văn học, Văn học Việt Nam từ dân gian đến hiện đại (8 quyển), Văn học Nga, Văn học Pháp, Hán Nôm cơ sở…

Khoa đã tổ chức dịch 35 tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập.

Trong hơn 10 năm qua, Khoa đã tổ chức 8 hội thảo quốc tế gồm: Hội thảo Tương đồng văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc; Những vấn đề về văn học, ngôn ngữ Việt Nam - Hàn Quốc; Giao lưu Văn hoá Việt Nam - Nhật Bản; Những vấn đề về văn học Việt Nam - Nhật Bản; Sự nghiệp văn học Anddescxen; Tiếp cận đương đại Văn hoá Mĩ; Hugo ở Việt Nam; Tân thư và xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.

Tổ chức 9 hội thảo khoa học quốc gia: 25 năm nghiên cứu giảng dạy Hán Nôm; Đổi mới phương pháp giảng dạy ở bậc đại học; Sự nghiệp văn học Đặng Thai Mai; Phong trào Thơ mới; Về huyền thoại; 30 năm nghiên cứu và giảng dạy Hán Nôm tại Việt Nam; Á Nam Trần Tuấn Khải trong mạch văn chương yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX; 50 năm Văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám; Những vấn đề mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn học…

Khoa liên kết tổ chức các hội thảo khoa học với các đối tác như: Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội; Khoa Ngữ văn, Đại học Huế; Khoa Ngữ văn Báo chí, Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP HCM; Trường viết văn Nguyễn Du; Viện Văn học; Viện Văn hoá Dân gian; Viện Hán Nôm; Hội Nhà báo Hà Nội (Tự sự học; Ngô Tất Tố và báo chí cách mạng Việt Nam; Văn học kì ảo; Lí luận và phê bình văn học thời kì đổi mới; Hội thảo kỉ niệm 240 năm ngày sinh Nguyễn Du…)

Chủ trì chương trình NCKH cấp Nhà nước: Bảo tồn và phát huy di sản Văn hoá Huế.

4 đề tài NCKH trọng điểm cấp ĐHQG:

  • Văn học Việt Nam thế kỉ XX
  • Văn học trung đại Việt Nam - những vấn đề lí luận và thực tiễn
  • Truyện ngắn Việt Nam thế kỉ XX
  • Văn học dân gian Việt Nam - một số vấn đề lí luận và thực tiễn

Đã nghiệm thu 6 đề tài NCKH cấp đặc biệt, 9 đề tài cơ bản cấp ĐHQG, 35 đề tài NCKH cấp Trường.

Nguồn: ussh.edu.vn

Khoa Văn học: Một số thành tích đã đạt được

Các thành tích thi đua khen thưởng của tập thể Khoa:

- Huân chương lao động hạng Ba năm 1995

- Huân chương lao động hạng Nhì năm 2001

- Khoa Văn học đã được tặng 38 giấy khen, 18 bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trường Đại học Tổng hợp, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong những năm gần đây, Khoa đã được tặng Bằng khen của Đại học Quốc gia (1999, 2000, 2004, 2006) và liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (năm học 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007)…

- 3 bộ môn trong Khoa được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Bộ môn Lí luận văn học (2001), Bộ môn Văn học hiện đại Việt Nam (2001), Bộ môn Văn học dân gian - trung đại Việt Nam (2004).

- 5 bộ môn được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Đại học Quốc gia Hà Nội: Bộ môn Văn học hiện đại Việt Nam, Bộ môn Văn học Nga - phương Tây, Bộ môn Văn học trung đại Việt Nam, Bộ môn Lí luận văn học, Bộ môn Hán Nôm.

Nguồn: ussh.edu.vn

Khái quát về Khoa Văn học

Khoa Văn học là một trong những khoa lớn nhất, có truyền thống dài lâu nhất trong trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay. Ra đời năm 1956, trải qua nhiều lần tách nhập với các tên gọi khác nhau như Khoa Xã hội, Khoa Văn-Sử, Khoa Ngữ văn, Khoa Văn học, cho đến nay Khoa Văn học đã đi qua một chặng đường phát triển hơn nửa thế kỉ.

Khoa Văn học là một trong những cơ sở đầu ngành đại học của cả nước về giảng dạy và nghiên cứu Văn học Việt Nam từ dân gian đến hiện đại, Hán Nôm, Lí luận văn học, Nghệ thuật học, Văn học Trung Quốc, Văn học Nga, Văn học Pháp, Văn học Đức, Văn học Anh, Văn học Hi Lạp - La mã, Văn học Ấn Độ, Văn học Đông Nam Á, Văn học Nhật Bản, Văn học Triều Tiên - Hàn Quốc, Văn học Bắc Mĩ, Mĩ Latinh…

Đây còn là một trung tâm nghiên cứu văn học, văn hoá - nghệ thuật với một hệ thống giáo trình, sách chuyên đề, chuyên luận có quy mô và chất lượng, có uy tín khoa học trong và ngoài nước. Nhiều bộ giáo trình và chuyên luận của Khoa đã trở thành tài liệu được hầu hết các trường đại học trên cả nước sử dụng có hiệu quả cao.

Tại Khoa Văn học, đã và đang có nhiều giáo sư, viện sĩ, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ chuyên ngành văn học tham gia giảng dạy, trong đó có nhiều giáo sư nổi tiếng mà tên tuổi của họ đã vượt ra ngoài khoa, ngoài trường, có những người đã trở thành những bậc thầy văn hoá. Nhiều giáo sư, phó giáo sư được nhận những danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú…

Từ năm 1956 đến nay, hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Văn học đã và đang làm việc ở các Viện nghiên cứu, các trường Đại học và Cao đẳng, các Nhà xuất bản, các cơ quan truyền thông báo chí, phát thanh và truyền hình, các cơ quan văn hoá - nghệ thuật ở trung ương và địa phương… Trong số đó, nhiều người đã trở thành giảng viên, giáo sư, các nhà khoa học, nhà báo nổi tiếng, có uy tín nghiệp vụ, uy tín khoa học.

Khoa Văn học còn là cái nôi đào tạo và trưởng thành của nhiều nhà văn, nhà thơ có tên tuổi. Trong số gần 1000 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam có gần 100 nhà văn trưởng thành từ Khoa Văn học (36 nhà thơ, 33 nhà văn, 28 nhà lí luận phê bình văn học, 1 kịch tác gia).

Từ tháng 10 năm 1996, Khoa Văn học bước vào một chặng đường phát triển mới trong cơ cấu của Đại học Quốc gia Hà Nội, một trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của đất nước thời kì đổi mới. Khoa có đội ngũ cán bộ gồm 41 người (1 GS, 8 PGS, 2 TS, 13 ThS, 3 NCS, 1 HVCH). Mục tiêu phấn đấu của Khoa là đến năm 2010 sẽ chuẩn hoá đội ngũ cán bộ với 85% có học hàm, học vị, xây dựng 8 bộ môn với 3 bậc đào tạo (đại học, cao học, nghiên cứu sinh), có 2 chuyên ngành đào tạo (Văn học và Hán Nôm) với 12 mã ngành thạc sĩ và tiến sĩ, nhiều hệ đào tạo cử nhân (chính quy, tại chức, cao đẳng chuyển hệ, văn bằng 2).

Top