Hướng dẫn sinh viên triển khai báo cáo khoa học năm học 2016 - 2017

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TRIỂN KHAI

BÁO CÁO KHOA HỌC NĂM HỌC 2016-2017

 

BCN Khoa Văn học xin đưa ra hướng dẫn cho các bạn sinh viên về việc tiến hành nghiên cứu khoa học trong năm học 2016-2017 như sau:

Các cá nhân nộp đề xuất ý tưởng nghiên cứu khoa học theo mẫu gửi kèm, không quá 05 trang tới cố vấn học tập hoặc ban cán sự lớp (nếu cố vấn học tập ủy nhiệm cho Ban cán sự) trước ngày 31/10/2016. Các lớp lập danh sách các ý tưởng theo mẫu gửi kèm, sắp xếp các phiếu đề xuất theo đúng thứ tự trong danh sách để gửi về Khoa trước ngày 3/11.

Khoa sẽ tổ chức đánh giá ý tưởng, lựa chọn các ý tưởng có chất lượng để đầu tư cho sinh viên/ nhóm sinh viên triển khai báo cáo khoa học sinh viên, phân công người hướng dẫn chính thức cho đề tài.

Từ 5/11 đến 15/2/2017, sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu với sự tư vấn của giảng viên hướng dẫn. Trong tháng 3/2017, Khoa sẽ tổ chức hội nghị Khoa học sinh viên cấp Khoa, tiếp đó sẽ đề cử các báo cáo tốt nhất tham dự các cuộc thi cấp cao hơn.

 

Sinh viên xem thêm Thông báo của nhà trường về kế hoạch tổ chức nghiên cứu khoa học của sinh viên tại địa chỉ: http://www.ussh.vnu.edu.vn/d4/news/Ke-hoach-Hoi-nghi-KHSV-nam-hoc-2016-2017-1-14387.aspx

 

(Danh sách ý tưởng nghiên cứu khoa học và mẫu đề xuất ý tưởng nghiên cứu xin download từ file đính kèm)

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Danh sach y tuong nghien cuu khoa hoc sinh vien 2016-2017.doc)Danh sach y tuong nghien cuu khoa hoc sinh vien 2016-2017.doc 29 kB2016-10-18 05:382016-10-18 05:38
Download this file (Phu luc 1_Mau de xuat y tuong NC.doc)Phu luc 1_Mau de xuat y tuong NC.doc 32 kB2016-10-18 05:412016-10-18 05:41