Tóm tắt các báo cáo đạt giải nhất Hội nghị KHSV lần thứ XIII


Danh sách các báo cáo đạt giải nhất tại Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ XIII (năm học 2007 - 2008), tổ chức ngày 15/5/2008.
 1. Bước đầu khảo sát hiện tượng nói tức Đông Loan (làng Đông Thượng, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang)
  • SV thực hiện: Nguyễn Thanh Chi, Nguyễn Hải Định, Nguyễn Ngọc Mai, Mai Huyền Trang
  • Lớp: K50 Ngôn ngữ học
  • GV hướng dẫn: TS. Hoàng Cao Cương
 2. Sản phẩm – dịch vụ thông tin khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, miền núi tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
  • SV thực hiện: Bùi Thị Thanh Diệu
  • Lớp: K49 Thông tin Thư viện
  • GV hướng dẫn: PGS. TS. Trần Thị Quý
 3. Nguyễn Văn Vĩnh với cuộc cải cách giáo dục đầu thế kỉ XX
  • SV thực hiện: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Lớp: K50 CLC Lịch sử
  • GV hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Xanh
 4. Những điểm chưa hợp lí trong luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản pháp luật khác về sở hữu trí tuệ
  • SV thực hiện: Nguyễn Thị Gấm
  • Lớp: K49A Khoa học Quản lí
  • GV hướng dẫn: TS. Trần Văn Hải
 5. Cơ sở vật chất tại các khu nhà trọ sinh viên
  • SV thực hiện: Trịnh Ngọc Hà, Vũ Thị Vân
  • Lớp: K50 Xã hội học
  • GV hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
 6. Đặng Tiểu Bình khắc phục “tả khuynh” về kinh tế trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc
  • SV thực hiện: Đặng Thị Hạnh
  • Lớp: K50 Triết học
  • GV hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Thiện
 7. Nghiên cứu sự thích ứng của sinh viên K52 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) với đào tạo tín chỉ
  • SV thực hiện: Đặng Thị Bích Hằng, Phạm Thị Hoà, Hoàng Mai Anh
  • Lớp: K50, K51 Tâm lí học
  • GV hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thụ
 8. Tìm đường vào thế giới thơ Hàn Mặc Tử bằng phương pháp tâm phân học mở
  • SV thực hiện: Nguyễn Mạnh Hùng
  • Lớp: K49 Văn học
  • GV hướng dẫn: PGS. TS. Đoàn Đức Phương
 9. Bước đầu đối chiếu “Hoàng Việt luật lệ” và “Đại Thanh luật lệ” qua chương “Thụ tang”
  • SV thực hiện: Nguyễn Dương Lệ Huyền
  • Lớp: K50 Hán Nôm, Văn học
  • GV hướng dẫn: ThS. Nguyễn Tuấn Cường
 10. Khảo sát, đánh giá nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lí đô thị giai đoạn 1955 - 1960 trong phông lưu trữ ubnd thành phố Hà Nội
  • SV thực hiện: Đặng Thị Lâm, Đàm Diệu Linh
  • Lớp: K50 Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
  • GV hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Thị Phụng
 11. Nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp du lịch, nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp kinh doanh lữ hành
  • SV thực hiện: Tạ Trang Nhung
  • Lớp: K49 Du lịch học
  • GV hướng dẫn: ThS. Phạm Hồng Long
 12. Tanizaki Junichiro, cái đẹp và tình yêu
  • SV thực hiện: Nguyễn Thuỳ Nhung
  • Lớp: K50 Đông phương học
  • GV hướng dẫn: TS. Đào Thị Thu Hằng
 13. Quan hệ thương mại của vương triều Ayuthaya (1350 - 1767)
  • SV thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Thảo
  • Lớp: K50 Lịch sử
  • GV hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Kim
 14. Khảo sát khả năng hiểu nghĩa của từ của học sinh THCS (Mười từ: Trận, Tấn, Miếng, Tay, Đẹp mặt, Chăn, Bí, Bó, Mát tay, Giỏ nhà ai quai nhà nấy)
  • Sinh viên thực hiện : Nguyễn Bích Thuỳ, Nguyễn Thị Thuỷ
  • Lớp: K50 Ngôn ngữ học
  • GV hướng dẫn: Th.S. Phạm Thị Thuý Hồng
 15. Vai trò của tri thức quốc tế ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế
  • SV thực hiện: Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Thị Minh Hằng, Mai Diệu Hồng, Trần Thị Hải Huyền, Ngô Diệu Ngọc, Trần Thị Hồng Nhung, Cao Minh Tú
  • Lớp: K50 Quốc tế học
  • GV hướng dẫn: ThS. Vũ Anh Thư
 16. Quan niệm của I.Kant vể bản chất của nhận thức
  • SV thực hiện: Đoàn Thị Vương
  • Lớp: K50A Triết học
  • GV hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Tuấn
 17. Cảnh kết - Một trong những đỉnh cao cảnh then chốt của phóng sự truyền hình
  • SV thực hiện: Nguyễn Thu Yến
  • Lớp: K50 Báo chí và Truyền thông

Tải tóm tắt các báo cáo tại đây.

Nguyệt Anh

Nguồn: ussh.edu.vn

Top