Khoa Văn học nhận 1 giải tập thể và 7 giải cá nhân trong Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ XIV

Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ XIV năm học 2008 - 2009 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn diễn ra ngày 23/5/2009. Các báo cáo xuất sắc nhất đã được trình bày tại 4 tiểu ban: Tiểu ban Lịch sử - Đông phương học - Quốc tế học; Tiểu ban Triết học - Chính trị học - Tâm lý học - Xã hội học; Tiểu ban Văn học - Ngôn ngữ học - Báo chí và Truyền thông; Tiểu ban Du lịch học - Khoa học quản lý - Lưu trữ học và Quản trị văn phòng - Thông tin Thư viện.

Năm nay, có 1026 sinh viên tham gia NCKH (chiếm 18,9% sinh viên chính quy toàn trường) với 697 báo cáo. Việc triển khai NCKH ở các khoa bắt đầu từ tháng 11/2008. Trong tháng 3 và tháng 4/2009, hội nghị SVNCKH cấp khoa và bộ môn đã được tiến hành nghiêm túc. Một số khoa có truyền thống trong phong trào SVNCKH của Nhà trường năm nay vẫn tiếp tục dẫn đầu về số lượng các báo cáo như Lịch sử - 93 báo cáo, Đông phương học - 78 báo cáo, Văn học - 78 báo cáo, Triết học - 63 báo cáo, Lưu trữ học và Quản trị văn phòng - 63 báo cáo.

Kết thúc hội nghị, Nhà trường đã trao 07 giải tập thể và 63 giải cá nhân, trong đó có 13 giải nhất, 21 giải nhì và 29 giải ba. Đoàn Trường cũng trao 05 giải thưởng cho các đề tài có ý nghĩa thiết thực với việc học tập và hoạt động sinh viên.


PGS.TS Đoàn Đức Phương, Phó chủ nhiệm Khoa Văn học phát biểu tại Hội nghị

Trong Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ XIV năm học 2008 - 2009, Khoa Văn học đạt giải Nhì dành cho tập thể, các giải cá nhân bao gồm:

01 Giải Nhất:

Nguyễn Hương Thảo (QH-2006-X-Văn học): Tiếp cận liên văn bản giữa văn học và điện ảnh trong tác phẩm “Người Mỹ trầm lặng”

03 Giải Nhì

Nguyễn Thị Thu Hà (QH-2006-X-Văn học): Vấn đề quyền lực trong Lâu đài của Franz Kafka;

Vũ Việt Bằng (QH-2006-X-Hán Nôm): Đặc trưng hình thức tổ chức nghệ thuật của kệ thị tịch trong Thiền uyển tập anh;

Tống Thị Minh (QH-2007-X-Văn học CLC): Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn Thạch Lam;

03 Giải Ba

Nguyễn Thuý Hằng (QH-2006-X-Văn học): Hình ảnh con người hiện đại trong tiểu thuyết Haruki Murakami và Nguyễn Bình Phương;

Nguyễn Thị Son (QH-2007-X-Văn học): Bước đầu tiếp cận những văn bản dân ca đám cưới thu thập ở vùng Lạng Sơn qua sưu tầm của giáo sư Nguyễn Văn Huyên trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945;

Nguyễn Mạnh Sơn (QH-2006-X-Hán Nôm): Văn bản Tam vị thánh mẫu cảnh thế chân kinh trong phong trào thiện đàn đầu thế kỉ XX;


Các sinh viên đạt giải Nhất trong Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ XIV

Nhiều năm qua, phong trào Nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Văn học luôn đạt được nhiều giải thưởng cao của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đặc biệt trong những năm gần đây, chất lượng các báo cáo khoa học của sinh viên Khoa Văn học còn được khẳng định ở những cấp cao hơn. Năm 2005, sinh viên Nguyễn Phúc Anh K49 Hán Nôm (hiện là giảng viên Khoa Văn học) đã đạt giải Nhất cấp Bộ với đề tài Luận giải nhan đề tác phẩm Văn tâm điêu long do thầy giáo Phạm Ánh Sao hướng dẫn. Năm học 2007 - 2008, Nguyễn Dương Lệ Huyền (K50 Hán Nôm) với đề tài Luật phòng chống tham nhũng thời Nguyễn - nghiên cứu Hoàng Việt luật lệ - thiên Thụ tang trong quan hệ so sánh với Đại Thanh luật lệ do ThS. Nguyễn Tuấn Cường hướng dẫn lại tiếp tục giành giải Nhất Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ, một lần nữa khẳng định chất lượng của những báo cáo khoa học của sinh viên Khoa Văn học trong những năm gần đây.

Tin tổng hợp từ ussh.edu.vn

Top