7 công trình NCKHSV đạt giải cấp Bộ

Năm học 2009, Trường ĐHKHXH&NV có 15 công trình NCKH của sinh viên dự thi giải thưởng Sinh viên NCKH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có 07 công trình đã đạt giải.

Cụ thể gồm:

- 01 giải nhì:

  • Vũ Thu Trang (Khoa Tâm lý học) với đề tài “Hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên của sinh viên ĐHKHXH&NV”

- 02 giải ba:

  • Phạm Thị Ngân (Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng) với đề tài “Giá trị sử liệu của một số phông lưu trữ cá nhân ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III”.
  • Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Minh Hương, Vũ Minh Phương (Khoa Xã hội học) với đề tài “Cách thức tiếp cận cộng đồng trong dự án “Can thiệp nhằm ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang đường phố của tổ chức CEPHAD” triển khai tại Thanh Hoá giai đoạn 2006-2008”.

- 04 giải khuyến khích:

  • Phạm Thị Hồng Nhung (Khoa Ngôn ngữ học) với đề tài “Khảo sát địa danh xã Trường Yên, huyện Hoa Lư – Ninh Bình”.
  • Phan Duy Anh (Khoa Đông phương học) với đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân tài và sử dụng nhân tài”.
  • Nguyễn Thị Thuỳ Linh (Khoa Triết học) với đề tài “Tư tưởng triết học chính trị - xã hội của John Stuart Mill trong tác phẩm “Bàn về tự do” - một số khả năng vận dụng đối với việc hoàn thiện cơ chế dân chủ ở Việt Nam hiện nay”.
  • Nguyễn Hương Thảo (Khoa Văn học) với đề tài “Tiếp cận liên văn bản từ văn học đến điện ảnh trong tác phẩm Người Mỹ trầm lặng”.

Thanh Hà

Top