Thông báo HTKH Tiếp nhận VHNT ở VN thời kỳ hội nhập

Ban Tổ chức Hội thảo

TIẾP NHẬN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Ở VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP

Kính báo các nhà nghiên cứu – các tác giả tham luận Hội thảo !

Để các Báo cáo khoa học có thêm thời gian hoàn thiện và Hội thảo gắn kết với hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập khoa Ngữ Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội, Ban Tổ chức xin cáo lỗi và trân trọng thông báo:

Hội thảo sẽ khai mạc vào 8h00 sáng thứ 5, ngày 10 tháng 11 năm 2011

Địa điểm: Phòng 506 Nhà E, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Rất mong các tác giả hoàn thành Báo cáo và gửi về cho BTC chúng tôi trước ngày 5 tháng 11 năm 2011, theo địa chỉ đã in trong Giấy mời

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc cô Nguyễn Thu Hương - Văn phòng khoa Văn học (phòng 306, tầng 3, nhà B, Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN – số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân , HN).

           Xin trân trọng thông báo và kính mời !

Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo

                                                                                                       Phạm Thành Hưng

Top