Thông báo nói chuyện thời sự và Kỷ niệm ngày Nhà giáo

THÔNG BÁO

Kính gửi: Toàn thể CBVC Khoa Văn học

1.Theo Công văn số 2163/XHNV-TC của Trường gửi cho Khoa ngày 10 tháng 11 năm 2011: Nhằm cập nhật kiến thức cho cán bộ, viên chức, Trường phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện về tình hình Biển Đông và các vấn đề thời sự quốc tế cho toàn thể CBVC Nhà Trường.

Thời gian: 13h30, ngày 14/11/2011 (thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường Tầng 8 – Nhà E.

Trường đề nghị Khoa thông báo cho tất cả cán bộ viên chức của đơn vị mình tới dự (ngoài những giảng viên có giờ lên lớp).

2.Theo Công văn số 2164/XHNV-TC của Trường gửi cho Khoa ngày 10 tháng 11 năm 2011: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Nhà Trường sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm trọng thể tại Hội trường Tầng 8 – Nhà E.

Thời gian: 8h30, ngày 19/11/2011 (thứ Bảy).

Thành phần tham dự: Toàn thể CBVC Nhà Trường.

Trường đề nghị Khoa thông báo cho tất cả cán bộ viên chức của đơn vị mình tới dự đầy đủ.

Trân trọng kính báo và kính đề nghị các Thầy Cô trong Khoa tham dự đầy đủ hai sự kiện này.

                                                                                                      BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Top