Tọa đàm giới thiệu sách "Đạo giáo Trung Quốc" tập 3

KHOA VĂN HỌC

CHI ĐOÀN CÁN BỘ GIẢNG DẠY

***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

GIẤY MỜI

Chi đoàn Cán bộ giảng dạy Khoa Văn học

Trân trọng kính mời:

Các thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu, các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và những người có cùng mối quan tâm… tới dự buổi Toạ đàm khoa học do Khoa Văn học và Chi đoàn Cán bộ giảng dạy Khoa Văn học tổ chức, với chủ đề:

Giới thiệu bản dịch Đạo giáo Trung Quốc Tập 3

(Chủ biên: Khanh Hi Thái - Người dịch: Phạm Văn Hưng) 

Thời gian: 8h30, Thứ 6, ngày 18/11/2011

Địa điểm: Phòng họp khoa Văn học, tầng 3 nhà B 

Người thuyết trình: ThS Phạm Văn Hưng (Khoa Văn học - Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN)

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Top