Thông báo thuyết trình "Phần mềm gõ vẽ chữ Nôm, chữ Thái và chữ Chăm"

THÔNG BÁO THUYẾT TRÌNH

“Phần mềm gõ/ vẽ chữ Nôm, chữ Thái, chữ Chăm”

Người thuyết trình: NNC Phan Anh Dũng

Thời gian: 9h ngày 25 tháng 11 năm 2011 (thứ 6)

Địa điểm: phòng họp Viện NC Hán Nôm, 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các nhà nghiên cứu,  học sinh sinh viên và những người quan tâm đến dự.

Top