Lễ tuyên dương gương mặt Trẻ tiêu biểu 2011

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu

Tác giả: USSH
Xuất bản: 5 giờ 21 phút trước

Ngày 20/12/2011, Hiệu trưởng nhà trường đã ra Quyết định số 2431 QĐ/XHNV-CT&CTSV công nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2011, gồm 140 sinh viên và 21 cán bộ trẻ. Nhà trường sẽ tổ chức Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Trường năm 2011.

Thời gian: 15h00, ngày 30 tháng 12 năm 2011 (thứ Sáu).

Địa điểm: Hội trường tầng 8, nhà E – 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thành phần: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư kí Hội sinh viên trường; đại diện lãnh đạo các phòng ban; đại diện Chi uỷ và Ban Chủ nhiệm, trợ lí chính trị và công tác sinh viên, Bí thư Liên chi đoàn, Liên chi hội trưởng các Khoa/ Bộ môn trực thuộc và 161 Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2011 của Nhà trường.

Ngoài ra, Nhà trường đề nghị mỗi Khoa/ Bộ môn trực thuộc cử 20 sinh viên là cán bộ lớp, cán bộ đoàn, cán bộ hội, sinh viên ưu tú tham gia buổi lễ này. Danh sách sinh viên tham dự buổi lễ gửi trực tiếp về phòng Chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 29/12/2011 (thứ Năm).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo nội dung công văn này tới các cán bộ và sinh viên đơn vị mình để bố trí tham dự đầy đủ.

Lưu ý: Cán bộ và sinh viên đến nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Trường năm 2011 mặc lễ phục trang trọng.

Top