Thông báo Đại hội Công đoàn Khoa

THÔNG  BÁO

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA VĂN HỌC

 

Được sự chỉ đạo và hướng dẫn của BCH Công đoàn Trường, sự chỉ đạo của Chi bộ và sự nhất trí của Ban chủ nhiệm Khoa, BCH Công đoàn Khoa Văn học xin trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội Công đoàn Khoa tới toàn thể các đồng chí công đoàn viên:

Thời gian: 9h00, sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 2 năm 2012.

Địa điểm: Phòng họp Khoa Văn học.

Nội dung:

-Thảo luận Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2009-2012 và phương hướng hoạt động  nhiệm kỳ 2012-201 của BCH Công đoàn Khoa;

-Thảo luận, góp ý cho Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Nhiệm kì XXVIII và phương hướng hoạt động nhiệm kì XXIX (2012 – 2014) của BCH Công đoàn Trường;

-Bầu BCH Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2012-2014;

-Giới thiệu nhân sự vào BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ XXIX.

-Bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Trường.

Thành phần: Đại biểu đại diện BCH Công đoàn Trường và toàn thể công đoàn viên trong Khoa.

Để Đại hội thành công tốt đẹp, Ban tổ chức đề nghị các đồng chí công đoàn viên trong Khoa tham dự đông đủ và tích cực đóng góp ý kiến cho hai Bản báo cáo ... của Khoa và Trường (Bản Báo cáo của Công đoàn Khoa đăng tại trang Web của Khoa).

Ghi chú: đồng chí nào vắng mặt không có lý do chính đáng, BTC sẽ lập danh sách, cuối năm học sẽ xem xét thi đua khen thưởng và đưa lên Trường đánh giá xếp loại A B C.

Trân trọng kính báo.

                                                                                                 BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                CÔNG ĐOÀN KHOA

Top