Báo cáo của BCH Công đoàn Khoa

Kính gửi toàn thể Công đoàn viên Khoa Văn học

Để giành nhiều thời gian cho việc thảo luận trong Đại hội Công đoàn (9 giờ, sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 2 năm 2012), tránh việc chủ tọa trình bày lại toàn bộ văn bản, BCH CĐ Khoa xin gửi trước Dự thảo báo cáo tới các đồng chí. Chúng tôi rất mong các đồng chí đọc và cho ý kiến để ĐH Công đoàn Khoa thành công tốt đẹp.

______________________________________________________________________________

   CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  CÔNG ĐOÀN KHOA VĂN HỌC                                                                                                      

                

Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kì 2009-2012

và phương hướng hoạt động nhiệm kì 2012-2014

Được sự đồng ý của Công đoàn Trường và sự chỉ đạo của Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa, Công đoàn Khoa Văn học tiến hành Đại hội nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong nhiệm kì 2009-2012 và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì 2012-2014.

i. tổng kết công tác nhiệm kì 2009-2012

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

a) Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị của đội ngũ, công đoàn đã phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền tổ chức đều đặn các buổi sinh hoạt chính trị trong đó phần trọng tâm là quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Đại học Quốc gia, của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, như:

+Tham dự Đại hội Đảng bộ Trường (14/6/2010), Hội nghị công tác Đảng (23/4/2011), Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Đại hội Đảng các cấp (27/5/2011 và 2/6/2011);

+Tham gia tích cực các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Trường như biểu diễn văn nghệ (11/11/2010), tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Trường và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (17/11/2010), đón tiếp Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về thăm và làm việc tại Trường v.v;

+Tham gia các hội nghị quan trọng khác như: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc ĐHQGHN (29/6/2010), Hội nghị thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ IV (29/9/2010), Hội nghị CBVC Trường (2/10/2010), Hội nghị tổng kết đào tạo tín chỉ 2006-2010 của Trường (4/12/2010), Hội nghị tập huấn sử dụng cổng thông tin điện tử quản lý cán bộ (10/12/2010), Hội nghị đào tạo theo tín chỉ của ĐHQGHN (13/1/2011, 20/1/2011), Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia HĐND TP Hà Nội (15/3/2011), Hội nghị CB Trẻ (14/5/2011)…

Hiện nay, tình hình tư tưởng của cán bộ công chức trong Khoa, nhìn chung, là rất tốt ở chỗ tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, yên tâm tiếp tục làm việc và cống hiến cho Khoa, cho Trường.

b) Về việc thực hiện kế hoạch phòng chống các tệ nạn xã hội, có thể nói Khoa Văn học là một khoa mẫu mực. Không cán bộ công chức nào cũng như con cái của của chúng ta có biểu hiện "vướng" vào các tệ nạn như cờ bạc, nghiện hút, đua xe...

2. Công tác chuyên môn, tham gia quản lí

a) Tình hình cán bộ-công chức

Cho đến thời điểm hiện nay, Khoa Văn học có tổng số cán bộ công chức là 39 người (36 cán bộ giảng dạy, 3 cán bộ hành chính), trong đó có 16 nữ. Nếu chia theo độ tuổi thì có 1 người trên 60, 10 người ở độ tuổi 50 - 60, 7 người ở độ tuổi xấp xỉ 40, còn lại là cán bộ lứa tuổi 30 trở xuống. Cơ cấu độ tuổi như vậy là không có gì đáng ngại, có điều là số lượng cán bộ quá thiếu so với nhu cầu hiện tại và tương lai. Công đoàn Khoa cùng với cấp uỷ và chính quyền đang tích cực đề nghị Trường tuyển dụng sao cho đủ số thiếu hụt này. Tuy nhiên, mọi việc còn chờ ở cấp Trường.

Nếu tính về học hàm học vị thì Khoa có tình hình như sau: GS: 1 (mời cán bộ hưu trí), PGS: 7, TSKH: 0, TS: 4, ThS: 15. Trong vài năm tới, khi lớp cán bộ “phi học vị” nghỉ hưu, số còn lại đã hoàn thành luận văn, luận án thì sự chuẩn hóa mà Trường yêu cầu sẽ không còn là thách thức đối với Khoa Văn học chúng ta.

b) Công tác chuyên môn

-Về cơ bản, nhiệm kì qua, bằng sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ công chức, mảng đào tạo của Khoa được thực hiện khá tốt. Việc đào tạo đại học đã đi vào ổn định, nề nếp, có chất lượng, được xã hội chấp nhận mặc dù chương trình đào tạo chưa phải là hợp lí và cập nhật. Cái chính là mỗi thầy cô giáo, mỗi viên chức đều đem hết khả năng của mình cống hiến cho sự nghiệp đào tạo. Nhiều thầy cô đã tích cực tìm tòi các phương thức đổi mới phương pháp đào tạo, làm cho chất lượng giờ giảng được nâng cao như thầy Đào Duy Hiệp, thầy Trần Hinh, thầy Bùi Việt Thắng, thầy Nguyễn Hùng Vĩ, thầy Đoàn Đức Phương, Đinh Thanh Hiếu, cô Diêu Lan Phường, cô Nguyễn Thu Thủy... Việc đào sau đại học của Khoa, hai năm qua cũng có những chuyển biến lớn. Từ chỗ mỗi khoá chỉ tuyển được năm sáu người, đến nay đã có thể tuyển được gần trăm người. Từ chỗ chương trình được dạy theo lối "ăn đong", đến nay đã có chương trình ổn định và chương trình này được thực hiện một cách chặt chẽ theo hướng tín chỉ.

-Phong trào nghiên cứu khoa học 2 năm qua đã được nâng lên một bước cả ở phương diện số lượng lẫn chất lượng và tính thực tiễn.

CBGV trong Khoa đã tích cực tham dự các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế: Hội thảo Nghiên cứu và đào tạo KHXH & NV ở Việt Nam (15/11/2010), Hội thảo Tiếp cận liên ngành trong bối cảnh toàn cầu hóa (30/11/2010), Hội thảo L.Tonstoi và sự tiếp nhận di sản của ông tại Việt Nam (9/12/2010), Hội thảo Người đọc và công chúng nghệ thuật đương đại (11/12/2010), HTKHQT Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... (17/12/2010), HTKHQT Quốc sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập (18-19/3/2011), HTKHQT Đóng góp của KHXH & NV trong phát triển kinh tế xã hội (8/4/2011), Hội thảo về Danh nhân Phan Thúc Trực, Hội thảo kỷ niệm liệt sĩ nhà thơ Lê Anh Xuân v.v. Một số CBGV còn tích cực tham gia các buổi tọa đàm khoa học tổ chức ở Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Văn học, hay các buổi tọa đàm khoa học kết hợp giới thiệu dịch phẩm tại Nhà xuất bản Tri Thức v.v.

Một chuyển biến đáng mừng là số cán bộ đăng ký đề tài NCKH các cấp tăng lên. Một số cán bộ trẻ đã mạnh dạn đứng tên chủ trì đề tài cấp ĐHQG, 90% cán bộ trẻ đã và đang thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Trường tới cấp ĐHQGHN. Năm học qua, nhiều cán bộ đã nghiệm thu bài giảng, giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (Trường, ĐHQG, ĐHQG trọng điểm, ĐHQG đặc biệt). Một số cán bộ tiếp tục ký các đề tài NCKH các cấp trong và ngoài ĐHQG. 

CĐ Khoa đã phối hợp với Chi đoàn CBGD và Hội đồng KH tổ chức thường xuyên các buổi tọa đàm, được CBGV trong ngoài Trường đánh giá cao như: tọa đàm về cuốn sách Thực thể Việt – Nhìn từ các tọa độ chữ (Tác giả, diễn giả: PGS.TS Trần Ngọc Vương - 25/11/2010), tọa đàm về Văn học và tôn giáo (Diễn giả: TS. Dương Ngọc Dũng, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP Hồ Chí Minh – 18/02/2011), tọa đàm về dịch phẩm: Giáo trình phê bình xã hi hc của Pierre V. Zima (Dịch giả: TS Phạm Xuân Thạch thuyết trình – 4/5/2011) v.v.

c) Công tác tham gia quản lí

Phát huy tinh thần dân chủ, công khai, Công đoàn Khoa nhiệm kì qua đã tích cực, chủ động tham gia vào công việc quản lý các mặt công tác của Khoa. Hầu hết các công việc thường kì và đột xuất, Công đoàn đều có có mặt cùng với cấp uỷ và chính quyền để bàn bạc, giải quyết. Kết quả là các quyết định đưa ra đều đạt được sự nhất trí cao.

3. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Nhiệm kì qua Công đoàn Khoa có tham gia cùng với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên nhưng chưa làm được là bao vì trước hết, thực chất công việc này như thế nào thì những người làm công tác công đoàn cũng chưa nắm rõ. Ví dụ, trong đợt thanh toán tiền công trước Tết vừa qua, CBCC Khoa có rất nhiều bức xúc đối với việc có nhiều công đoàn viên thuộc diện có nhiều đóng góp cho Khoa và Trường nhưng không được hưởng lợi như một số người khác. Trước tình trạng đó BCH lại vô cùng lúng túng. Bản chất sự việc nằm ở đâu đó còn BCH không biết phải làm gì.

Về mảng công tác này, CĐ làm được một số việc sau đây.

-Thực hiện dân chủ, công khai, đúng chế độ trong các đợt Khoa thanh toán tiền nong giảng dạy, quản lí và phúc lợi.

-Kịp thời xin trợ cấp đột xuất từ công đoàn cấp trên cho 10 công đoàn viên gặp khó khăn trong nhiệm kì; kịp thời giải quyết đúng quy định cho các trường hợp hiếu, hỷ hay đau ốm.

-Về các hoạt động xã hội, từ thiện: Công đoàn cùng với chính quyền Khoa đã tích cực hưởng ứng các đợt phát động từ công đoàn cấp trên như: ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em nghèo Hà Nội (mỗi người 01 ngày lương), giúp đỡ nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản (mỗi người 100.000 đồng); ủng hộ “Quỹ giúp hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” của Thành hội CCB Hà Nội (cả khoa trích quỹ phúc lợi ủng hộ 2 triệu đồng) v.v.

4. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn, xây dựng Đảng

-Số liệu:

Tổng số công đoàn viên: 39 (trong đó có 16 nữ)

Số công đoàn viên kết nạp mới: 5 (Đinh Thanh Hiếu, Diêu Lan Phương, Phạm Vân Dung, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Tuấn Cường)

Giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng: 6

-CĐ Khoa đã tổ chức thường xuyên sinh hoạt BCHCĐ (Mỗi tháng 2 lần), tham gia họp đầy đủ các cuộc họp BCHCĐ mở rộng và các hoạt động do công đoàn cấp trên tổ chức.

5. Công tác nữ công

Các nữ đoàn viên công đoàn Khoa đã có rất nhiều cố gắng trong mọi mặt công tác. Đã có 10/16 chị có học vấn sau đại học, còn lại phần lớn các chị là cán bộ giảng dạy đang theo học cao học, nghiên cứu sinh, ngoại ngữ hay tin học. Tuyệt đại đa số các chị có gia đình đều đạt tiêu chuẩn cán bộ Giỏi việc trường - Đảm việc nhà (không sinh con thứ 3, đều có con đạt học sinh giỏi, gia đình hạnh phúc, đạt danh hiệu lao động giỏi). Nhiều chị đạt thành tích cao như chị Lí Hoài Thu, chị Nguyễn Thu Thuỷ, chị Lê Kim Oanh, Nguyễn Thu Hương, Diêu Lan Phương, Nguyễn Thị Năm Hoàng... Đặc biệt chị Phạm Vân Dung còn được Thủ tướng tặng Bằng khen do có những đóng góp quan trọng trong dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long.

6. Công tác thi đua:

Hơn 2 năm qua, bằng sự cố gắng của nội lực và sự quan tâm của Chi ủy, của Công đoàn Trường, Công đoàn Khoa Văn học liên tục được công nhận là Công đoàn vững mạnh. Đã có 6 tập thể cấp bộ môn, 17 cá nhân vinh dự được nhận Giấy khen và Bằng khen của Công đoàn cấp trên. Năm vừa qua CĐ Khoa đã đạt danh hiệu cao nhất từ trước đến nay là Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

II. phương hướng công tác nhiệm kì 2012-2014

1. Công tác chính trị tư tưởng

-Đổi mới nội dung và hình thức giáo dục chính trị tư tưởng cho công đoàn viên.

-Công đoàn viên tham gia 100% các đợt sinh hoạt chính trị do Khoa, Trường tổ chức.

-Tạo không khí dân chủ, đoàn kết , lạc quan để ccông đoàn viên thực hiện tốt các mặt công tác.

-Chuyển hoá nhận thức chính trị đúng đắn của mình tới sinh viên qua các hình thức kết hợp khéo léo với bài giảng.

2. Công tác chuyên môn, tham gia quản lí

-Tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn đã đạt được từ các nhiệm kì trước nhằm đào tạo được các cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ có chất lượng cho xã hội.

-100% công đoàn viên hoàn thành tốt công việc được giao.

-100% cán bộ giảng dạy lên lớp, tan lớp đúng giờ và giảng dạy với chất lượng tốt.

-Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, hiện đại hoá nội dung giáo trình, bài giảng; tổ chức biên soạn lại giáo trình cũ, biên soạn các giáo trình mới, đặc biệt là các giáo trình và bài giảng sau đại học theo học chế tín chỉ.

-Thực hiện nghiêm túc Luật lao động cũng như các quy chế làm việc của Trường, Khoa.

-Động viên, đôn đốc thường xuyên công đoàn viên thực hiện đúng tiến độ đề tài khoa học, nâng cao chất lượng nghiên cứu.

-Động viên các công đoàn viên hoàn thành học vị sau đại học. Trong nhiệm kì có ít nhất 5 đ/c bảo vệ được luận văn và luận án.

3. Các công tác khác

- Giới thiệu được 4 công đoàn viên ưu tú cho Chi bộ

- Phát huy các kết quả đã đạt được về công tác đời sống, công tác nữ công, công tác phòng chống tệ nạn xã hội...

- Hưởng ứng tích cực các hoạt động từ thiện, xã hội mà công đoàn cấp trên phát động.

Ngày 8 tháng 2 năm 2012


Ban chấp hành công đoàn

Top