Lịch học bù môn VHVN ...

LỊCH HỌC BÙ MÔN HỌC

VĂN HỌC VIỆT NAM NỬA SAU THẾ KỈ XVIII - NỬA TRƯỚC THẾ KỈ XIX

Kính gửi: Sinh viên lớp môn học: LIT3006-3

Thực hiện việc đảm bảo tiến trình dạy và học môn Văn học Việt Nam nửa sau thế kỉ XVIII - nửa trước thế kỉ XIX, lớp LIT3006-3 sẽ học bù theo lịch sau:

- Giảng đường 206 nhà G.

- Thời gian: 8h00 - 12h00, Thứ 7 ngày 25/02/2012.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội ngày 23/02/2012

GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH

Phạm Văn Hưng

Top