Thông báo: Lễ BVLATS cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Phương Liên "Một số đặc điểm thi pháp kịch Tagore"

fShare
0

THÔNG BÁO

Lễ bảo vệ luận án TS cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Phương Liên

Đề tài: Một số đặc điểm thi pháp kịch Tagore

Vào hồi 14 h thứ hai ngày 12/01/2015 tại p.701 nhà E, trường ĐH KHXH & NV.

Rất mong thầy/cô và quý vị quan tâm đến tham dự.

Trân trọng cảm ơn!
fShare
0
Top