Khai thác mạng Internet phục vụ nghiên cứu Văn học và Hán Nôm


TRƯỜNG ĐH KHXH & NV

KHOA VĂN HỌC

CHI ĐOÀN CÁN BỘ GIẢNG DẠY

***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

GIẤY MỜI

Chi đoàn Cán bộ giảng dạy Khoa Văn học

Trân trọng kính mời:

Các thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu, các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và những người có cùng mối quan tâm… tới dự buổi Toạ đàm khoa học do Khoa Văn học và Chi đoàn Cán bộ giảng dạy Khoa Văn học tổ chức, với chủ đề:

Khai thác mạng Internet

phục vụ nghiên cứu Văn học và Hán Nôm

Thời gian: 14h - 17h, Thứ 2, ngày 05/10/2009

Địa điểm: Phòng họp khoa Văn học, tầng 3 nhà B.

Người thuyết trình: NCS Nguyễn Phúc Anh (Giảng viên Khoa Văn học)

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Top