Thông báo xuất bản Kỉ yếu Hội thảo "Người đọc và công chúng nghệ thuật đương đại"

Theo kế hoạch của Phòng Quản lí Nghiên cứu Khoa học và Khoa Văn học, cuốn kỉ yếu Hội thảo Người đọc và công chúng nghệ thuật đương đại (tổ chức tháng 11/2010) sẽ xuất bản vào tháng 4/2011. Để nâng cao chất lượng cuốn sách, đề nghị tác giả của các báo cáo tham luận kiểm tra và hoàn chỉnh văn bản công trình nghiên cứu của mình và gửi về Ban Biên tập trước ngày 25/2/2011. Sau thời hạn trên, nếu không nhận được bản chỉnh sửa thì Ban Biên tập sẽ sử dụng bản thảo đã công bố trong Hội thảo.

Ban Biên tập:

1. Phạm Thành Hưng, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Nguyễn Tuấn Cường, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Top