Thông báo việc gửi tài liệu xây dựng Kho dữ liệu số

Thông báo việc gửi tài liệu xây dựng Kho dữ liệu số

Thực hiện chủ trương của ĐHQGHN, Trường Đại học KHXH & NV đã cài đặt phầm mềm quản lý Kho dữ liệu số tại máy chủ của Trường (địa chỉ tên miền là lib.ussh.vnu.edu.vn.). Để Kho dữ liệu số có nguồn tư liệu phong phú và sớm đưa vào sử dụng, Ban Giám hiệu Nhà Trường đề nghị cán bộ giảng viên toàn Trường gửi các công trình khoa học của mình.

1. Các tài liệu gửi bao gồm (theo thứ tự ưu tiên):

-Bài viết công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có chỉ số ISSN.

-Báo cáo khoa học đăng trong các kỷ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế.

-Giáo trình, sách chuyên luận, sách tham khảo...

-Đề cương bài giảng, đề cương môn học...

-Văn bản pháp quy

2. Hình thức và cách gửi: 

a)Tài liệu file word, gửi theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b)Tài liệu photocopy: gửi trực tiếp cho ông Đào Minh Quân (phòng Đào tạo Sau đại học) hoặc ông Nguyễn Danh Quảng (phòng Đào tạo).

Lưu ý: Mỗi tài liệu xin gửi kèm các thông tin liên quan (theo mẫu).

Ban Chủ nhiệm Khoa Văn học đề nghị toàn thể các Thầy Cô trong Khoa nhiệt tình, nghiêm túc thực hiện chủ trương của Trường và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Xin trân trọng cám ơn.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

Chủ nhiệm Khoa Văn học

                                               PGS.TS Đoàn Đức Phương

Top