Thư gửi các Bộ môn

THƯ GỬI CÁC BỘ MÔN

Kính gửi: Chủ nhiệm các Bộ môn!

-Để kịp lịch tổng kết năm học 2010-2011 đã được ấn định vào 8h30 ngày 20/6/2011, BCN Khoa đề nghị Chủ nhiệm các Bộ môn họp tổng kết năm học, chậm nhất là Thứ 2 và Thứ 3 tuần tới (13/6 và 14/6/2011), để Thứ 4 và Thứ 5 (15/6 và 16/6/2011 nộp kết quả họp BM cho PCN Phạm Ánh Sao).

-Cùng với việc bình bầu danh hiệu thi đua, đề nghị khen thưởng, các Bộ môn tiến hành kê khai kết quả NCKH năm học 2010-2011, đăng ký NCKH năm học 2011-2012; sau đó gửi 2 Báo cáo đó về Khoa trước Thứ 6 ngày 17/6/2011.

Xin trân trọng cám ơn.

Kính thư!

PCN Khoa

ThS Phạm Ánh Sao

Top