Kế hoạch công tác và học tập đầu năm học 2011-2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

KHOA VĂN HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ HỌC TẬP

ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012

I. ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA MỚI QH-2011-X (K56):

1. Sinh hoạt công dân – sinh viên: (tại Hội trường Tầng 8 nhà E, dành cho SV khóa mới toàn Trường)

-Cả ngày 5/9/2011 và buổi sáng 6/9/2011 (sáng từ 7g30-11g00, chiều từ 13g30 đến 17g00): sinh viên lớp Sư phạm Ngữ văn tham gia.

-Chiều ngày 6/9/2011 và cả ngày 7/9/2011: sinh viên lớp Văn học tham gia.

-Cả ngày 8/9/2011 và sáng ngày 9/9/2011: sinh viên lớp Hán Nôm tham gia.

● Yêu cầu:

-Đối với sinh viên: sau đợt học, trong tuần tiếp theo (từ 12/9 đến 16/9/2011), mỗi SV viết tay một bản thu hoạch cá nhân (trên khổ giấy A4) nộp cho TS. Phạm Xuân Thạch (Trợ lý CT&CTSV).

-Đối với CVHT: có mặt trong các buổi sinh hoạt để quản lý lớp.

-Đối với Trợ lý CT&CTSV: thu bản thu hoạch cá nhân viết tay của SV, chấm điểm và nộp kết quả (cả bài viết và bảng điểm) cho Phòng CT&CTSV trước ngày 30/10/2011.

2. Tham quan Phòng truyền thống: (tầng 2, nhà D)

-Thứ 2, ngày 5/9/2011: từ 9g30-11g00: sinh viên lớp Hán Nôm tham gia.

-Thứ 4, ngày 7/9/2011: từ 15g30-17g00: sinh viên lớp Sư phạm Ngữ văn tham gia.

-Thứ 5, ngày 8/9/2011: từ 8g00-9g30: sinh viên lớp Văn học tham gia.

3. Sinh hoạt lớp: ổn định và kiện toàn Ban cán sự, BCH Chi đoàn, Chi hội:

-Sáng thứ 4, ngày 7/9/2011: từ 8g00-10g30: lớp Sư phạm Ngữ văn.

-Chiều thứ 5, ngày 8/9/2011: từ 14g00-16g30: lớp Văn học.

-Chiều thứ 6, ngày 9/9/2011: từ 14g00-16g30: lớp Hán Nôm.

II. ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC KHÓA CŨ (K53, K54, K55)

-Từ 5/9/2011, sinh viên các lớp khóa học QH-2008-X, QH-2009-X, QH-2010-X bắt đầu học tập văn hóa theo thời khóa biểu của năm học mới.

-Cố vấn học tập các lớp khóa học QH-2008-X, QH-2009-X, QH-2010-X căn cứ các tiết sinh hoạt lớp trong 2 tuần đầu (từ 5/9/2011 đến 16/9/2011) của thời khóa biểu do Phòng Đào tạo bố trí để tổ chức các buổi sinh hoạt lớp.

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2011

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Top