Thông báo nhận hồ sơ bảo vệ luận văn


THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN

BỘ PHẬN SAU ĐẠI HỌC, KHOA VĂN HỌC THÔNG BÁO

LỊCH NHẬN HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ NHƯ SAU: 

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ: Từ 17/10 đến 16/11/2011.

Thời gian: Ngày thứ 2 và ngày thứ 4 (từ 9h đến 16h).

Lưu ý:

- Các học viên vào trang web của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đường link http://ussh.vnu.edu.vn/category/official-guides/graduated-training để download hồ sơ + đăng tải thông tin luận văn và đọc hướng dẫn các qui cách trình bày khác.

- Học viên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo Phiếu giao nhận hồ sơ bảo vệ; riêng Bảng điểm khi đến nộp hồ sơ, Trợ lý Sau đại học của Khoa sẽ bổ sung cho các học viên.

- Sau khi nhận Quyết định bảo vệ, thống nhất được ngày bảo vệ, học viên phải báo cho Trợ lý Sau đại học trước ít nhất một tuần để xếp lịch và chuẩn bị các thủ tục.

- Các học viên nộp hồ sơ cho cô Diêu Lan Phương (trợ lý sau đại học, thay cô Nguyễn Năm Hoàng)

Xin trân trọng thông báo!

Top