Thông báo của Bộ phận Sau đại học

BỘ PHẬN SAU ĐẠI HỌC, KHOA VĂN HỌC

THÔNG BÁO

Các lớp Cao học Văn học, Hán Nôm khoá QH - 2009 –X (K 54) đã có Quyết định công nhân đề tài và người hướng dẫn.

Mời các học viên gặp cô Diêu Lan Phương để nhận quyết định.

Thời gian: Thứ 2, thứ 4 (Sáng: từ 9h đến 11h; Chiều: từ 14h đến 16h)

Top