GS Shimizu Masaaki thuyết trình về cách đọc Hán Việt

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG

CỦA GIÁO SƯ SHIMIZU MASAAKI

 

  • Môn học:              Cách đọc Hán Việt
  • Học viên:     NCS, HVCH, SV Hán Nôm, những người quan tâm đến vấn đề.
  • Thời gian:            9:00~11:30, ba ngày 25-26-27/9/2012 (Thứ Ba~Năm)
  • Địa điểm:             Phòng họp Khoa Văn học, tầng 3 nhà B (cầu thang trong)
  • GS. Shimizu Masaaki (清水政明) là giáo sư của trường ĐH Osaka (大阪大), Nhật Bản, thỉnh giảng tại Việt Nam trong chương trình làm việc với Bộ môn Hán Nôm, Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

 

Hà Nội, ngày 17/9/2012


BỘ MÔN HÁN NÔM

Top