Thông báo mời dự Buổi gặp mặt các thế hệ thầy và trò Khoa Văn học nhân dịp 20/11

THÔNG BÁO MI D BUI GP MT

CÁC TH H THY VÀ TRÒ NHÂN DP 20/11

            Nhân dp k nim ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11, hướng ti L k nim 60 năm thành lp Khoa Văn hc vào năm 2016, nhm tôn vinh truyn thng gn bó gia các thế h thy và trò ca Khoa Văn hc, nhm tăng cường s gn kết gia Khoa Văn hc vi các thế h cán b, ging viên, các thế h cu sinh viên đã tng công tác và hc tp ti Khoa, lãnh đo Khoa Văn hc quyết đnh t chc bui gp mt các thế h thy và trò Khoa Văn hc nhân dp 20/11.

            Khoa Văn hc trân trng thông báo và kính mi:

* Các cán b, ging viên đã tng công tác ti Khoa Văn hc

* Các thế h cu sinh viên, hc viên, nghiên cu sinh đã tng hc tp ti Khoa Văn hc

Vd: Bui gp mt các thế h thy và trò Khoa Văn hc nhân dp 20/11

Thi gian: 10h00 sáng th Sáu, ngày 20/11/2015.

Đa đim: Văn phòng Khoa Văn h(Tng 3, nhà B, cu thang trong, s 336 Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni)

Rt hân hnh được đón tiếp!

                                                                                                       Ch nhim Khoa

                                                                                                       TS. Phm Xuân Thch

Để việc tiếp đón được diễn ra chu đáo, kính mong quý vị gửi thông tin xác nhận về tham gia Buổi gặp mặt cho đại diện BTC qua email theo địa chỉ:

- Cô Nguyễn Thu Hiền, Phó chủ nhiệm Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thầy Lê Văn Cường, Chủ tịch Công đoàn Khoa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top