Mạn Bắc

Thăm thẳm ngõ làng ngàn tuổi
Đi về em tất tả rau dưa
Câu hát lặn đâu ta chả gặp
Thổi xiên chéo áo gió sang mùa
Ta chót như cá rô rạch nước
Ngược Đuống về bật bã cầu nghiêng
Gái goá sông Cầu lòng líu ríu
Lần chần mới đó đã ra Giêng
Tuểnh toảng trống chèo sương đắp lối
Hội làng Tấm Cám bận không đi
Em tắm giếng đồi trong lắt lẻo
Hoang mang da thịt mãn xuân thì
Sóng sắp tiền giấy trời vàng vó
Chín suối xuôi về Lục đầu giang
Ta hèn hoá ác làm em khổ
Yên Tử đùng đùng mây khói nhang
Lằng lặng xa ơi Thương giang...
Top