Thiên thần

Nơi tôi sống
Thiên thần không xuống với người già
Thiên thần đến với trẻ con cũng ít
Chả nhẽ thiên thần bơi trên sông Tô Lịch
Hay co ro trong quán xá bình dân.

Trang sách vẫn thơm mà không có thiên thần
Ngẩng mặt ngó một trời toàn khói bụi
Nếu sà xuống bên cành tre gốc ổi
Thiên thần ơi Ông sẽ bị cúm gà.

Những giấc mơ chỉ còn xác giấc mơ
Không cỏ xanh không cầu vồng bảy sắc
Thầy cô hát những bài ca óc ách
Không câu chi mang đôi cánh thiên thần...

Nơi tôi sống
Lắm người nhiều tiền lắm
Nhưng họ không mua thiên thần cho trẻ con

17 -1 -2009
Top