Thời gian

 

 

Thời gian như sợi chỉ

Xuyên qua ngàn trái tim

Đời đa đoan vá áo

Tình yêu đi trốn tìm

 

Chiếc cúc hai mươi tuổi

Trên ngực áo tứ tuần

Đường khâu vờ tuột chỉ

Ta rối lòng hồi xuân

 

Ngỡ trái tim ngừng đập

Ta vá áo một đời

Chợt vòng vèo sợi chỉ

Ai khâu nhầm áo tôi.

(Theo www.vnexpress.net)

Top