Một vài vấn đề đặt ra từ việc nghiên cứu so sánh văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc

PGS.TS. Trần Nho Thìn
(Khoa Văn học, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN)

So sánh văn học trung đại của Việt Nam và Trung Quốc không hề là một lĩnh vực nghiên cứu mới. Do thực tế giao lưu và ảnh hưởng của văn học Trung Quốc  đối với văn học Việt Nam, một cách tự giác hay không tự giác, bất cứ nhà nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam nào trên mỗi bước đường nghiên cứu của mình đều “đụng chạm” đến công việc  so sánh. Tuy nhiên, mục đích, phương pháp so sánh không phải bao giờ cũng thống nhất trong các thời kỳ khác nhau của lịch sử, càng không thống nhất ở mỗi nhà nghiên cứu. Nói cách khác, so sánh văn học là một phạm trù lịch sử. Xưa, các nhà nho Việt Nam dường như không nhận thấy sự khác biệt giữa hai nền văn học. Với họ, việc nền văn hiến Việt Nam không khác, không thua kém Trung Quốc được xem là niềm tự hào chân chính của trí tuệ dân tộc. Có thời kỳ các nhà nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai nền văn hoá, văn học này nhằm củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Lại có lúc, do tinh thần dân tộc kích thích mà hướng nghiên cứu chủ yếu nhắm vào tìm kiếm sự khác biệt để khẳng định tính chất độc lập của văn hoá và văn học Việt Nam. Hiện nay, mục đích so sánh theo nhận thức của  tôi  nên nhằm mục đích góp phần hiểu biết những quy luật vận động của văn học Việt Nam trung đại.

...............

Bài đã công bố trên Nghiên cứu văn học, số 1/2010.

Xin xem toàn văn bài viết trong file PDF đính kèm bên dưới.
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Tran Nho Thin - So sanh van hoc VN-TQ 1-2010.pdf)Tran Nho Thin - So sanh van hoc VN-TQ 1-2010.pdf 314 kB2010-03-12 16:132010-03-12 16:13
Top