Đề cương môn học Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Văn học

1.            Thông tin về giảng viên:

1.1.      Họ và tên: Đoàn Đức Phương

Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00

Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04.5650229    -0912038719

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các hướng nghiên cứu chính: Lý luận văn học, Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy văn học, Xã hội học nghệ thuật

2.            Thông tin chung về môn học

Tên môn học: Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy văn học

Mã môn học:

Số tín chỉ: 2

Loại môn học: Tự chọn

Môn học tiên quyết:

Môn học kế tiếp:

Yêu cầu đối với môn học:

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+   Nghe giảng lí thuyết    : 18

+   Làm bài tập trên lớp    : 02

+   Thảo luận                   : 02

+   Thực hành                  : 06

+   Tự học xác định         : 02

Khoa phụ trách môn học: Khoa Văn học - Từ P.308 đến P.314, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại văn phòng Khoa: 04.8581165

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (LIT3025_PP Nghien cuu va Giang day VH.rar)Đề cương môn học Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Văn học 26 kB2010-02-24 15:102010-02-24 15:10
Top