Đề cương môn học Xã hội học nghệ thuật

fShare
1

1.            Thông tin về giảng viên:

1.1.     Họ và tên: Đoàn Đức Phương

Chức danh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Thời gian làm việc: Thứ Hai, từ 8h00 đến 11h00

Địa điểm làm việc: VP Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04.5650229-0912038719

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các hướng nghiên cứu chính: Lý luận văn học, Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy văn học, Xã hội học nghệ thuật


2.            Thông tin chung về môn học

Tên môn học: Xã hội học nghệ thuật

Mã môn học:

Số tín chỉ: 2

Loại môn học: Tự chọn

Môn học tiên quyết:

Môn học kế tiếp:

Yêu cầu đối với môn học:

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+   Nghe giảng lí thuyết  : 20

+   Làm bài tập trên lớp : 06

+   Thảo luận                  : 03

+   Thực hành                 : 0

+   Tự học xác định        : 01

Khoa phụ trách môn học: Khoa Văn học - Từ P.308 đến P.314, tầng 3, nhà B, trường ĐH KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại văn phòng Khoa: 04.8581165

fShare
1
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (SOC2202_Xa hoi hoc Nghe thuat.rar)Đề cương môn học Xã hội học nghệ thuật 27 kB2010-02-24 16:032010-02-24 16:03
Top