Đề cương môn học Thực tập thực tế ngành Văn học

fShare
0

- Tên môn học: Thực tập thực tế

- Mã môn học:

- Số tín chỉ: 3

- Loại môn học: Bắt buộc

- Các môn học tiên quyết:

+ Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy văn học

+ Nghiệp vụ báo chí và sáng tác

- Các môn học kế tiếp:

Các môn học chuyên ngành

- Yêu cầu đối với môn học: Nắm vững lý thuyết và các kỹ năng thao tác nghiệp vụ, thực hiện đúng quy định của Nhà trường và nơi đến thực tập, hoàn thành từng bước của công việc được giao, đạt kết quả tốt.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lí thuyết:    0

+ Làm bài tập trên lớp:    0

+ Thảo luận:                    0

+ Hoạt động theo nhóm:  0

+ Tự học:                         5 giờ

+ Thực hành:               40 giờ tín chỉ ở các cơ quan nghiên cứu văn học nghệ thuật, các trường cao đẳng, trung học phổ thông, các cơ quan báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, các Hội nhà văn trung ương và địa phương, các đơn vị quân đội v.v...

fShare
0
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (De cuong Thuc tap nganh Van.rar)Đề cương môn học Thực tập thực tế ngành Văn học 12 kB2010-02-24 16:262010-02-24 16:26
Top