GS. Yamabe thuyết trình (14-15/2/2011)

Thông báo thuyết trình

của

GS. YAMABE SUSUMU

  • Đề tài thuyết trình: Huấn độc Hán văn và sự tiếp nhận Kinh Thi tại Nhật Bản 
  • Người thuyết trình: GS. Yamabe Susumu (Đại học Nishogakusha, Tokyo, Nhật Bản) 
  • Đối tượng tham dự: cán bộ Bộ môn Hán Nôm, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên năm cuối ngành Hán Nôm – Khoa Văn học.
  • Thời gian: 9:00 – 11:30 sáng thứ Hai và sáng thứ Ba, ngày 14-15/2/2011 (02 buổi)
  • Địa điểm: Phòng họp Khoa Văn học, tầng 3 nhà B (cầu thang trong), Trường ĐH KHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hà Nội, ngày 8/2/2011

BỘ MÔN HÁN NÔM

Top