ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

 

Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

NGŨ KINH 3 (XUÂN THU – TẢ TRUYỆN)

(The Five Classics 3 (Chunqiujing with Zuo’s Comments))

 

 

1. Thông tin về giảng viên

* Giảng viên 1

-Họ và tên: Phạm Văn Khoái

-Chức danh, học hàm, học vị: PGS, TS, Giảng viên chính

-Thời gian, địa điểm làm việc: 8h30' – 16h30'  P.412 - Nhà B - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

-Điện thoại: 8.544081 – 090.329.1309

-Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-Các hướng nghiên cứu chính:

+Nghiên cứu văn tự học (văn tự học chữ Hán, văn tự học chữ Nôm).

+Nghiên cứu Hán văn, Hán văn Việt Nam.

* Giảng viên 2     

 • Họ và tên: Phạm Vân Dung
 • Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên, Thạc sĩ.
 • Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ hai hàng tuần, tại Khoa Văn học (tầng 3 nhà B - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội).
 • Địa chỉ liên hệ: Khoa Văn học
 • Điện thoại:  0912573913
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Các hướng nghiên cứu chính:
 • Hán văn Trung Quốc
 • Hán văn Việt Nam.

  2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học          :  Ngũ kinh 3 (Xuân Thu-Tả truyện)

                            The Five Classics 3 (Chunqiujing with Zuo’s Comments)

- Mã môn học           :      SIN3046

- Số tín chỉ               :      2

- Môn học:       :         - Bắt buộc:  þ

- Lựa chọn:

- Các môn học tiên quyết    : SIN 1001 - Hán Nôm cơ sở

- Các môn học kế tiếp         :     

- Các yêu cầu đối với môn học: 

 • Cần nắm được lịch sử Trung Quốc giai đoạn này ở một mức độ cần thiết.
 • Cần có những kiến thức về Hán ngữ cổ đại ở mức độ cần thiết.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

 • Nghe giảng lý thuyết      :       30
 • Làm bài tập trên lớp       :       0
 • Thảo luận                      :       0

-  Địa chỉ Khoa phụ trách môn học: Khoa Văn học, Nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học

3.1. Mục tiêu chung

 • Người học phải nắm được những tri thức cơ bản về lai lịch của kinh Xuân Thu và 3 bộ truyện cho nó.
 • Bút pháp của Xuân Thu “ Ngụ bao biếm, biện thiện ác”.
 • Thông qua các độc bản cụ thể được tuyển giảng, người học sẽ nắm được một lượng chữ Hán, văn phạm Hán cũng như nội dung và ý nghĩa của các độc bản trong mối quan hệ với các vấn đề lịch sử, xã hội, văn hóa của thời Xuân Thu hay được đề cập trong các văn bản Hán Nôm.

3.2. Chuẩn đầu ra của môn học:

 • Nắm được những tri thức cơ bản về lai lịch của kinh Xuân Thu và 3 bộ truyện cho nó.
 • Bút pháp của Xuân Thu “ Ngụ bao biếm, biện thiện ác”.
 • Phiên âm, dịch nghĩa các độc bản, trích đoạn độc bản tiêu biểu.
 • Phân tích giá trị về nội dung cũng như ngôn ngữ của độc bản được trích giảng, tuyển giảng.

Vận dụng những tri thức tích lũy qua học phần, người học có thể tự đọc thêm một số văn bản Hán văn khác.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DCMH_Ngu Kinh - 3.doc)DCMH_Ngu Kinh - 3.doc 197 kB2017-12-06 15:002017-12-06 15:00
Top