ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

 

Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

PHÂN TÍCH VĂN BẢN CHỮ NÔM

(Analysis to Texts in Nom Script)

 

1. Thông tin về giảng viên

* Giảng viên 1

        - Họ và tên: Nguyễn Tuấn Cường

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Giảng viên

- Thời gian, địa điểm làm việc: 8h30' - 14h30'  P.412 - Nhà B -

                                               336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

- Điện thoại: 0983.525.080

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các hướng nghiên cứu chính: ngôn ngữ văn tự học cổ điển, chữ Nôm, phiên dịch học, giáo dục khoa cử, Nho học.

* Giảng viên 2

        - Họ và tên: Phạm Văn Khoái

- Chức danh, học hàm, học vị: PGS, TS, Giảng viên chính

- Thời gian, địa điểm làm việc: 8h30' - 14h30'  P.412 - Nhà B -

                                               336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

- Điện thoại: 8.544081 – 090.329.1309

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các hướng nghiên cứu chính:

        + Nghiên cứu văn tự học (văn tự học chữ Hán, văn tự học chữ Nôm).

        + Nghiên cứu Hán văn, Hán văn Việt Nam.

* Giảng viên 3

- Họ và tên: Lê Văn Cường

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ, Giảng viên

- Thời gian, địa điểm làm việc: 8h30' - 14h30'  P.412 - Nhà B -

                                               336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

- Điện thoại: 0989.060.617

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Các hướng nghiên cứu chính: Chữ Nôm, Hán văn Trung Quốc

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học          :      Phân tích văn bản chữ Nôm

- Tên tiếng Anh        :      Analysis to Texts in Nom Script

- Mã môn học           :      SIN4054

- Số tín chỉ               :      2

  • - Môn học: :         - Bắt buộc:  þ

- Lựa chọn:  

- Các môn học tiên quyết    :

- Các môn học kế tiếp         :     

- Các yêu cầu đối với môn học: 

  • Đọc hiểu được về căn bản một số loại hình văn bản chữ Nôm.
  • Phải có tự điển: Tự điển chữ Nôm (Nxb Giáo dục, 2006) hoặc Tự điển chữ Nôm của Vũ Văn Kính (đã in nhiều lần); Từ điển từ Việt cổ của Nguyễn Ngọc San và Đinh Văn Thiện (đã in nhiều lần) hoặc Từ điển từ cổ của Vương Lộc (đã in nhiều lần); Đại Nam quốc âm tự vị của Huỳnh Tịnh Của (đã in nhiều lần).
  • Có khả năng sử dụng Internet để tra cứu tư liệu.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

  • Lý thuyết                       :       14
  • Bài tập tại lớp                :       6
  • Tự học                           :       10

-  Địa chỉ Khoa phụ trách môn học: Khoa Văn học, Nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Mục tiêu của môn học

3.1. Mục tiêu chung

Người học nhận thức được các đặc trưng chủ yếu của một văn bản chữ Nôm qua việc vận dụng các thao thao tác và thủ pháp phân tích văn bản Chữ Nôm theo các góc nhìn văn bản học, văn tự học, ngôn ngữ học, thư mục học, văn hóa học, tôn giáo học, sử liệu học, ngữ văn học; từ đó có thể phân tích và đánh giá về hình thức và nội dung văn bản chữ Nôm, chuyển mã và giải mã văn bản, nêu bật được các giá trị ngôn ngữ, văn tự, lịch sử, văn hóa thể hiện qua văn bản chữ Nôm.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DCMH_Phan tich van ban chu Nom.doc)DCMH_Phan tich van ban chu Nom.doc 168 kB2017-12-06 15:022017-12-06 15:02
Top