Dịch và lí thuyết dịch như một hệ hình lí luận phê bình mới cho Việt Nam hiện nay

1. Chuyện phê bình

Mỗi cuộc khủng hoảng, trên bất kỳ bình diện nào, kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội, đều để lại những hậu quả, song cái hậu quả quan trọng nhất vẫn là bản thân những thay đổi mang tính tất yếu để đối phó với khủng hoảng. Trọng tâm của mọi đối phó với khủng hoảng, dù ở nơi nào, trong giai đoạn lịch sử nào, dường như vẫn là vấn đề tư duy. Khủng hoảng buộc người ta thực hiện hàng loạt hoạt động “tái”, và quan trọng nhất là tái nhận thức. Khủng hoảng là một thách thức đối với trật tự và tư duy cũ, nhưng cũng là tiền đề, là cơ hội để một trật tự mới, tư duy mới ra đời. Ở đây, cần phải hiểu rằng ranh giới giữa cũ và mới chỉ là một ranh giới mờ, vì dù có mới đến thế nào, cái mới ấy không phải là cái mới siêu nghiệm, từ đâu đó bên ngoài rớt xuống cái chỉnh thể đang khủng hoảng để chuyển đổi chỉnh thể đó thành một chỉnh thể hoàn toàn khác lạ. Không có cái mới siêu nghiệm, dĩ nhiên, mà chỉ có cái mới bắt nguồn từ sự chuyển dịch của cái cũ, và điều này đặc biệt đúng đối với tư duy, nhận thức, nếu ta thấy được rằng hoạt động tư duy, nhận thức thế giới không phải chỉ đơn thuần là một hoặc nhiều hành động ta thực hiện. Tư duy, nhận thức luôn mang tính cấu thành; nó chính là những tế bào cấu thành nên cái gọi là con người, và dĩ nhiên không có con người trừu tượng nằm ngoài những đặc tính riêng biệt của các nền văn hóa khác nhau, và do vậy những hệ hình tư duy khác nhau.

................

(xin xem toàn văn bài viết trong file đính kèm)

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Pham Quoc Loc & Le Nguyen Long 2009.doc)Pham Quoc Loc & Le Nguyen Long 2009.doc 181 kB2010-04-06 17:272010-04-06 17:27
Download this file (Pham Quoc Loc & Le Nguyen Long 2009.pdf)Pham Quoc Loc & Le Nguyen Long 2009.pdf 279 kB2010-04-06 17:282010-04-06 17:28