Nguồn gốc phụ âm đầu "X" và diễn biến của những tổ hợp phụ âm tiền thân

1. Bài viết này được ra đời không phải từ mục tiêu truy nguyên hệ thống ngữ âm tiếng Việt mà từ quá trình khảo sát phương ngữ (đơn chất) Thanh Hóa và một đảo thổ ngữ của nó [21, 22]. Khi thu thập biến thể địa phương của phụ âm / s / (X) ở đây, chúng tôi thấy nổi lên ba điểm:

     i. Đại bộ phận những từ ngữ chứa phụ âm X được thể hiện như trong tiếng Việt toàn dân. Tức là, X có đủ các tiêu chí hiện đại “xát, đầu lưỡi bẹt, vô thanh” [23, 163]. Hơn nữa, tất cả các từ ngữ chứa S đều bị đồng quy về X như trong phương ngữ Bắc Bộ (ví dụ: sâu sắc > xâu xắc, sáng sủa > xáng xủa…).

     ii. Có lưu tích / c / (CH) được duy trì qua hai trường hợp: (ngồi) xổm < (ngồi) chồm hổm, ngã ngửa < bổ chẩng. Lưu tích này rất phổ biến ở khu vực Bắc Trung Bộ (Khu IV, như cách gọi bấy nay) và là kết quả biến đổi từ */ ch / sang X trước khi Việt-Mường tách khỏi nhau [2, 88]. Cũng có lưu tích / l / qua trường hợp xung quanh, chunh quanh < lùng quanh. Chúng tôi sẽ còn quay lại với các trường hợp này ở phần sau của bài viết.

TOÀN VĂN BÀI VIẾT XIN XEM FILE ĐÍNH KÈM

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (BL va X 2 - 15.05.2012.pdf)Toàn văn bài viết (15/05/2012)updated at 15/05/2012319 kB2012-05-15 15:142012-05-15 15:14
Top