Tọa đàm khoa học: “Seeing is Being: Perception and Consciousness in Japanese Cinema 1920s-1950s”

KHOA VĂN HỌC

CHI ĐOÀN CÁN BỘ GIẢNG DẠY

***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

GIẤY MỜI

Chi đoàn Cán bộ giảng dạy Khoa Văn học

Trân trọng kính mời:

Các thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu, các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và những người có cùng mối quan tâm… tới dự buổi Toạ đàm khoa học do Khoa Văn học và Chi đoàn Cán bộ giảng dạy Khoa Văn học tổ chức, với chủ đề:

Seeing is Being: Perception and Consciousness in Japanese Cinema 1920s-1950s”

(Nhìn thấy là Tồn tại: Nhận thức và Ý thức trong điện ảnh Nhật Bản giai đoạn 1920-1950)

Thời gian: 8h30, Thứ 2, ngày 15/12/2014

Địa điểm: Phòng 402 nhà I, Đại học KHXH & NV Hà Nội

Người thuyết trình: GS. Earl Jackson (Đại học Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan)

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Top