Tọa đàm khoa học: “Xã hội học văn học ở Pháp và phương Tây, các khuynh hướng đương đại”

 

KHOA VĂN HỌC

CHI ĐOÀN CÁN BỘ GIẢNG DẠY

***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

GIẤY MỜI

Chi đoàn Cán bộ giảng dạy Khoa Văn học

Trân trọng kính mời:

Các thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu, các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và những người có cùng mối quan tâm… tới dự buổi Tọa đàm khoa học do Khoa Văn học và Chi đoàn Cán bộ giảng dạy Khoa Văn học tổ chức, với chủ đề:

“Xã hội học văn học ở Pháp và phương Tây, các khuynh hướng đương đại

Thời gian: 8h, Thứ 2, ngày 08/12/2014

Địa điểm: Phòng 402 nhà I, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội

Người thuyết trình: PGS.TS. Nguyễn Phương Ngọc (Đại học Aix – Marseille, Pháp)

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Top