Thuyết trình khoa học : Nghiên cứu kịch như thế nào (Comment étudier le théâtre)

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Khoa Văn học
Chi đoàn Cán bộ Giảng dạy


THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC


Được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm khoa và nhà trường, Chi đoàn Cán bộ Giảng dạy Khoa văn học sẽ tổ chức thuyết trình khoa học với chủ đề:

Nghiên cứu kịch như thế nào (Comment étudier le théâtre)

Diễn giả : Corinne Flicker (Giáo sư Văn học Pháp, Đại học Aix-Marseille)
Thời gian : Thứ 7, ngày 7/3/2015 (Sáng: 9h-11h; chiều: 14h-16h)
Địa điểm : Phòng họp Khoa Văn học.
Chi đoàn Cán bộ trân trọng kính mời thầy cô và anh chị qua dự và trao đổi ý kiến cùng diễn giả.
Top