Toạ đàm: Giới thiệu tác phẩm “Lạc giữa cõi người” của PGS.TS Phạm Quang Long

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA VĂN HỌC

––––––––––––––––––––––––

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

THƯ MỜI

Nhằm duy trì hoạt động sinh hoạt khoa học định kỳ của cán bộ Khoa Văn học cũng như tạo điều kiện để các cán bộ của Khoa, các nhà nghiên cứu, cũng như các độc giả quan tâm tìm hiểu, tiếp nhận tác phẩm văn học mới, Ban Chủ nhiệm và Chi đoàn Cán bộ Khoa Văn học sẽ tổ chức buổi tọa đàm:

Giới thiệu tác phẩm: “Lạc giữa cõi người”

Của tác giả PGS.TS Phạm Quang Long.

Thời gian: 9h00, thứ 2, ngày 06/03/2017

Địa điểm dự kiến: Hội trường tầng 2 nhà H

                 Kính mời quý thầy cô, các nhà nghiên cứu, các bạn sinh viên cùng độc giả quan tâm tới tham dự.

Xin trân trọng cám ơn!

BAN TỔ CHỨC

Top