Lịch công tác tuần 19, HK2, từ 25/5 đến 30/5/2015

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

25/5

-8h00, VPK: Giao ban BCN.

-8h30, P.506E: BGH họp với CNK Văn học về Lễ mừng thọ GS, NGND Hà Minh Đức.

-10h00, HTT8E: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm BCN Khoa KHQL. PCN Phạm Xuân Thạch dự.

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

Thứ 3

26/5

-8h30, P.501E: Kiểm tra tiến độ đề tài cấp ĐHQG năm 2014. Các CNĐT theo Giấy mời dự.

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

-14h00, P.506E: Họp Đảng ủy. ĐUV NK Phạm Xuân Thạch dự.

Thứ 4

27/5

-8h30, Phòng họp Khoa: Họp Hội đồng KHĐT Khoa về điều chỉnh CTĐT. Mời các thành viên trong HĐ dự.

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

-14h00, P.506E: Họp BCĐ thi tuyển sinh ĐHQG. Các thành viên BCĐ dự,

-PCN Phạm Ánh Sao trực.

Thứ 5

28/5

-8h30, P.311 VPK: Sinh viên K56 nộp KLTN (cả ngày).

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

-CNK Đoàn Đức Phương trực.

Thứ 6

29/5

-8h00, HT Lê Văn Thiêm, 19 - Lê Thánh Tông, HN: Lễ mừng thọ tuổi 80 Giáo sư Hà Minh Đức. Kính mời CBVC toàn Khoa dự.

-Coi thi tuyển sinh ĐHQG năm 2015. Cán bộ theo DS.

-PCN Phạm Xuân Thạch trực.

Thứ 7

30/5

-Nghỉ.

-Nghỉ.

Ghi chú: Tuần sau:

-8h00, ngày 05/6/2015: Giao ban Trường. BTCB, CNK và GĐTT dự.

(Lịch này thay cho Giấy mời)

Top