Lịch công tác tuần 21, HK2, từ 8/6 đến 13/6/2015

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

25/5

Thứ 3

26/5

Thứ 4

27/5

- 8h00, VPK: Họp chi bộ, thống nhất phương án nhân sự PCN Khoa nhiệm kì 2015-2020.

- 8h30, VPK: Họp toàn khoa, giới thiệu PCN Khoa nhiệm kì 2015-2020

Thứ 5

28/5

Thứ 6

29/5

- 8h00, Tầng 8, P. 701, P. 506 nhà EHội nghị Khoa học trẻ năm 2015 “Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và Nhân văn tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tế”

Thứ 7

30/5

-Nghỉ.

-Nghỉ.

Ghi chú:

Các Thầy/Cô coi thi và chấm thi cuối kì thực hiện theo lịch đã phân công.

Top