Ngành Hán Nôm - Cầu nối giá trị văn hoá truyền thống và hiện đại

Đối với không ít người, Hán Nôm dường rất xa lạ vì từ lâu đây không còn là văn tự chính thức của quốc gia. Nhưng thực tế, những giá trị mà loại văn tự này mang lại rất gần gũi với đời sống của mỗi con người trong xã hội hiện đại. Cuộc trò chuyện với TS. Đinh Thanh Hiếu (Phó Chủ nhiệm Khoa Văn học) sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn vai trò của ngành Hán Nôm cũng như triển vọng nghề nghiệp của ngành học này.

 

 

 

 

Top